27.01.2015. 00:00.

Međimurska špica - zima gotovo bez snijega