Nagradne igre 25.04.2017. 08:53.

Poklon čitateljima

Pravila nagradne igre: "Uz nagrade čitateljima prema 65 zlatnih let"

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) poduzeće List Međimurje d.o.o. iz Čakovca, Zrinsko-frankopanska 10, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-460-02/17-01/192, Urbroj: 513-07-21-01/17-3 donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"Uz nagrade čitateljima prema 65 zlatnih let"

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom "Uz nagrade čitateljima prema 65 zlatnih let" je List Međimurje d.o.o. Čakovec, Zrinsko-frankopanska 10, OIB 66702054193.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe tjednika "MEĐIMURJE" te unapređenja prodaje navedenog tjednika.

Članak 2.

Nagradna igra održavat će se u razdoblju od 24.4.2017. do 22.5.2017. godine.

Članak 3.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti budu objavljena u tiskanom izdanju lista "MEĐIMURJE" te na portalu www.medjimurje.hr.

Članak 4.

Ukupni fond nagrada u nagradnoj igri "Uz nagrade čitateljima prema 65 zlatnih let" iznosi 11.398,00 uključujući PDV, a čine ga:

1. nagrada – TV SAMSUNG UE55J5502 (LED, SMART TV, DVB-T2, 400PQI, 139cm), EAN 8806086631945, u vrijednosti od 5.799,00 kn

2. nagrada – NOTEBOOK HP 250 G4 M9S62EA (15.6", i3-4005U 1.7 Ghz, 1TB, 4GB, ODD, R5 M330, 1y) u vrijednosti od 3.500,00 kn

3. nagrada – BICIKL WOB7/BR,ALU,SHIM/TX,26*,KOŠARA, V/17* -  u vrijednosti od 2.099,00 kn

Vrijednost nagrada izražena je s PDV-om. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.

Priređivač se obvezuje odmah uplatiti 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5.

Svakog ponedjeljka u razdoblju od 24.4.2017. godine do 22.5.2017.,  u listu "MEĐIMURJE" objavljivat će se po jedan nagradni kupon. 1. kupon bit će objavljen 24.4.2017., 2. kupon 1.5.2017., 3. kupon 8.5.2017., 4. kupon 15.5.2017. te Joker kupon 22.5.2017.godine. Joker kupon zamjenjuje jedan od propuštenih kupona.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji lista "MEĐIMURJE" koji tijekom trajanja nagradne igre sakupe 4 nagradna kupona (ili 3 nagradna kupona + Joker kupon), ispune ih traženim podacima i dostave na adresu: List Međimurje d.o.o., Zrinsko-frankopanska 10, 40000 Čakovec s naznakom: Za nagradnu igru "Uz nagrade čitateljima prema 65 zlatnih let".

Sve pristigle koverte koje u sebi sadrže 4 nagradna kupona (ili 3 nagradna kupona + Joker kupon koji zamijenjuje 1 nagradni kupon), a pristigle su na gore navedenu adresu  zaključno do 26.5.2017. godine ulaze u kutiju za izvlačenje.

Članak 6.

Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom, izvlačenjem sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i čiji su kuponi pristigli do 12,00 sati 26.5.2017. godine, u prostorijama Lista Međimurje d.o.o. u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 10, uz nadzor tročlanog povjerenstva za izvlačenje dobitnika nagrada koju čine:

1. Bojan Benčik

2. Ksenija Kramar

3. Željka Drljić

Izvlačenju nagrada mogu prisustvovati svi sudionici nagradne igre.

Članak 7.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada naznačenih u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vodi Zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva za izvlačenje dobitnika nagrada i koji priređivač dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku 8 dana po završetku nagradne igre.

Imena dobitnika bit će objavljena u listu "MEĐIMURJE" dana 5.6.2017. godine.

Članak 8.

Informacije o osvajanju nagrade i upute o preuzimanju dobitniku će biti dane telefonski u roku 48 sati te pismeno u roku 8 dana nakon izvlačenja. Dobitnik  koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima nagradu mora preuzeti u roku od 30 dana nakon primanja obavijesti, uz predočenje identifikacijske isprave. Ako nagrada neće biti preuzeta u propisanom roku, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 08/10). Trenutkom preuzimanja nagrade, tj. potpisivanjem primitka iste, prestaju sve obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 9.

Sudionici u nagradnoj igri – dobitnik – pristaju na objavu imena i fotografije u tiskanom izdanju lista "MEĐIMURJE" i na portalu medjimurje.hr te na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka za potrebe priređivanja nagradne igre te u sve komercijalne svrhe Lista Međimurje d.o.o. 

Članak 10.

Priređivač nagradne igre osigurava nagradni fond i jamči svakom dobitniku isporuku osvojene nagrade.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo korisnika, a s nepodijeljenim  ili nepodignutim nagradama postupit će se sukladno Zakonu.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem tiska i portala.

Članak 13.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača ni članovi njihovih užih obitelji. Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagradu u ime dobitnika preuzima roditelj ili zakonski skrbnik.

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Čakovcu.

 

List Međimurje d.o.o.