Smijeh liječi 11.10.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:49.

Lopov

Dvije prijateljice pričaju o djeci.

Kaže prva: -  Kći mi je završila medicinu, sin ekonomiju, oboje su bez posla, a najmlađi sin je lopov.  

- I još ga držiš u kući? upita iznenađeno druga.    - Naravno! Pa on nas jedini uzdržava.

Izvor: 3102