Smijeh liječi 27.10.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:51.

Mozart

Na pijanističkom koncertu jedan posjetioc upita drugoga:

- Oprostite, je li je ovo Mozart?

- Ne znam. Vidjet ću kad se okrene.

Izvor: 3105