Smijeh liječi 10.09.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:49.

Plaće

Koja je razlika između radnika u državnoj i radnika u privatnoj firmi?  - Jednog pitaju kolika mu je plaća, a drugog prima li plaću.

Izvor: 3098