Smijeh liječi 08.07.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 08.07.2016. 09:27.

Pozdrav oficiru

Odlazi Mujo u vojsku. Na rastanku otac mu kaže:

- Sine, budi dobar vojnik i kad sretneš oficira, stani mirno i pozdravi ga.

Mujo u kasarni sretne jednog starijeg čovjeka u uniformi pa ga pita:

- Jeste li vi oficir?

- Jesam.

- E, puno vas je pozdravio moj babo.

 

Izvor: 3141