Biljke i gljive 02.09.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 29.04.2016. 14:15.

Gljiva blagog okusa i mirisa

Gljiva kuštrava sunčanica

Kuštrava sunčanica (Macrolepiota rhacodes) ima klobuk koji je kod mladih primjeraka kuglastog oblika, kasnije postaje polukuglast da bi na kraju bio potpuno otvoren bez ispupčenja. Klobuk je na rubu malo krpast i prekriven debelom kožicom koja je pravilno ispucana. Može biti do 15 cm širine, i smeđe do tamnosmeđe boje.

Listići gljive su slobodni, debeli, gusti i bijele boje. na pritisak mijenjaju boju u smeđecrvenu. Stručak je visine do 15 cm, zadebljan pri dnu, šupalj i gladak. Bijele je do svijetlosmeđe boje i na pritisak mijenja boju u smeđecrvenu. Ima vjenčić koji je nepravilnog ruba i širok te se može pomicati po stručku. Meso gljive je blagog okusa i mirisa. Bijele je boje, ali se na prorezu i oštećenim mjestima boja mijenja u smeđecrvenu.

To je česta gljiva koja raste u skupinama, može se naći u crnogoričnim i u bjelogoričnim šumama. Odlična je jestiva gljiva, ali se preporučuje jesti samo klobuk, stručak je prežilav. Gljivu je moguće zamijeniti sa otrovnom Pilatovom (vrtnom) sunčanicom (Macrolepiota rhacodes var. hortensis).

Pilatova sunčanica uglavnom raste izvan šuma, ima zadebljanje na dnu stručka koje je gomoljastog oblika i ima čehice na klobuku koje su koncentrično postavljene.