Biljke i gljive 02.09.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 29.04.2016. 14:28.

Odlična jestiva gljiva

Gljiva naborani ciganček

Naborani ciganček (Rosites caperata) ima klobuk širine do 10 cm. Mladi primjerci imaju polukuglast oblik, naborani su i hrapavi na dodir te su posuti "mrazom" koji je ružičasto-ljubičaste nijanse koji se po vlažnom vremenu gubi. Kod starijih se primjeraka klobuk izravna i često je raspucan.

Listići gljive su uz stručak i prirasli sa zupcem. Gusti su i imaju nazubljene oštrice te su na početku kremaste boje da bi na kraju bili smeđi. Stručak je podjednako debeo osim malog zadebljanja na dnu, svjetliji je od samog klobuka i vlaknast. Stručak posjeduje vjenčić koji je pun i čvrst. Meso gljive je blagog okusa i mirisa te blijedosmeđe boje.

Naborani ciganček je odlična jestiva gljiva koja se da pripremati na mnoge načine, čak i kiseliti, ali samo mladi primjerci. Rastu u crnogoričnim šumama, ali još ih se češće može naći na bukovim sastojinama koje su na srednjim nadmorskim visinama.

Naborani ciganček se može zamijeniti sa nekom iz roda koprenki (Cortinarius), a neke od njih mogu biti i otrovne. Do zamjene može doći pogotovo dok je ciganček mlad, jer ima ružičasto-ljubičastu nijansu na klobuku. Koprenke na stručku nikad nemaju vjenčić.