Biljke i gljive 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:45.

Otrovne gljive - muhara

Podvrste muhare

Upotrebljivost gljive muhare: otrovna je, sadrži otrov muskarin, naročito u kožici klobuka. Može izazvati teška oštećenja organizma, pa i smrt. Nemojte je ni brati ni kušati. Mogućnost zamjene: postoji više varijeteta muhare: ogoljela muhara Amanita Aureola, glatka i sjajna klobuka, smeđa muhara Amanita Regalis, crvenosmeđe boje klobuka sa žutim krpicama, žućkasta muhara Amanita Flavoconia, sva žuta osim dijela stručka. Sve su rijetke i otrovne. Blagva Amanita Saesarca je sva žute boje, žutog mesa, obično bez krpica na klobuku. Dno stručka leži u širokom i mlohavom ostatku ovoja, što muhare nemaju.

Gljiva muhara klobuk i meso muhare

Izvor: 1949