Biljke i gljive 14.08.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 30.03.2016. 10:03.

Kako saditi luk?

Posijte luk srebrenac

Od svih hranjiva koje biljke trebaju najzahtjevniji i najskuplji za biljku je dušik. U zraku ga ima čak 79 posto, a od svih biljaka njime se mogu i znaju služiti samo leguminoze (mahunarke). One imaju svojstvo skupljanja dušika iz zraka, a to su grah, grahorica, leća, djetelina, lucerna itd. Ostalim biljkama koje ne pripadaju toj skupini ljudi osiguravaju dušik u različitim oblicima, kao što je stajsko ili mineralno gnojivo. Ta gnojiva sam čovjek mora unositi u tlo, da se otapanjem razgrade u prihvatljiva hranjiva za biljku. Leguminoze vrlo snažnim korijenom otapaju hranjiva i prenose ih biljci, rahle tlo, a najzanimljivije je da tlo obogaćuju dušikom.

Zbog svega toga, njih nazivamo sakupljači dušika. Njihova sposobnost je u tome da se na korijenu nalaze bakterije koje na sebe vežu dušik iz zraka i predaju ga biljkama. Tu se one razmnožavaju uzimajući organsku hranu, ugljikohidrate, bjelančevine itd., od biljke stvarajući sve više razgranatih odebljalih štapića za svoje prebivalište, ishranu ali i odumiranje. Kad nagomilaju određenu dozu dušika, ugibaju prepuštajući tijekom svog raspadanja biljci stvoren dušik.

• Na gredice ili u klijališta posijte ozimi luk srebrenac. Od sjetve do nicanja potrebno je 20 dana, zato tlo prekrijte humusom, svaki dan ga zalijte i redovito plijevite. Nakon 60 dana, presadnica je debljine olovke pa je presadite na razmak od 15 cm na gredice koje ste prošle jeseni pognojili stanjakom, iza paprike, rajčice, krastavaca ili krumpira. Srebrenac jako dobro podnosi niske temperature, ali ne tlo na kojem stoji voda. U rano proljeće luk srebrenac se vadi za jelo. Ako ga ostavite u lipnju, razvit će srednje velike lukovice koje se odmah troše za jelo.

Izvor: 3094