Biljke i gljive 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 12.05.2016. 10:20.

Vrijeme sjetve

Kako njegovati endiviju?

Vrijeme sjetve i priprema tla

Endivija se kao povrtna kultura može uzgajati tijekom cijele godine, ali se u našim krajevima najčešće uzgaja za jesensku i ranu proljetnu potrošnju. Vrijeme sjetve za jesensku potrošnju je osmi mjesec.

Priprema tla sastoji se od gnojenja stajskim gnojem ili kompostom. Istovremeno se može i unijeti i dio mineralnog gnojiva koji sadrži više fosfora i kalija, dok se dušično gnojivo koristi kasnije, za prihranu. Endivija se može uzgajati izravnom sjetvom ili sadnjom presadnica.

Njega

Presadnice se presađuju u redove razmaka 30-40 cm i u redu 30-40 cm. Presađena endivija dospjeva za potrošnju za 100 dana. Za vrijeme vegetacije provodi se njega koja se sastoji od okopavanja, plijevljenja, zalijevanja, prihranjivanja i zaštite. Okopava se nakon kiše kako bi se razbila pokorica.

Tom se prilikom uništi korov. Okopava se tako dugo dok lišće ne pokrije prostor među biljkama. Ako je suša, nasad endivije treba zalijevati. Uz spomenute mjere njege kod endivije se primjenjuje i izbjeljivanje listova. Najjednostavniji je način listove povezati ili pokriti loncima ili slamom.

Sadnja povrća

Osim sjetve endivije vršimo sjetvu luka srebrenca, kineskog kupusa, matovilca, špinata i zimske salate. Rokovi sadnje povrća omogućuju da se povrće bere u kasnu jesen, prije pojave mraza i zimi ako sadite sorte i hibride duge vegetacije koji mogu podnijeti niske temperature.

 

Kako posijati endiviju

Riješite se biljnih ušiju pomoću duhana

Izvor: 2469