Kajkaviana 11.01.2017. 14:26. Zadnja izmjena: 17.01.2017. 07:23.

Tradicija & modernizam

Kakšu formu pak vi oprave nosite?

Međimurci koriste mnoge specifične izraze za odjeću. Sam naziv za odjeću je oprava, a ovo se ujedno može koristiti i kao naziv za odijelo, obično muško formalno odijelo - štofnate hlače i sako - baledu.

Baleda je obično označavala točno određenu vrst sakoa, od debelog zimskog štofa, a za tanji bi se koristio naziv reklec. Isto ime kasnije su ljudi često miješali sa prslukom pa se pojam reklec naizmjence upotrebljavao i za prsluk i za sako.

U donjem Međimurju, Zagorju i nekim drugim kajkavskim krajevima prsluk se nazivao lajbekom. U ostatku Međimurja lajbek (posprdno ceckobran) je naziv za grudnjak.

Ovaj se odjevni predmet u Ogulinu prodaje pod nazivom lajbek

Umjesto čarapa, naši su ljudi nekad nosili tzv. bojke. Bojki (obojci) su bili krpe i dijelovi sukna kojima su se omatale noge. Pojam flake (danas se kolokvijalno koristi naziv veš) mogao se odnositi na odjeću, donje rublje ili bijeli veš općenito (Na štriku su se sušile flake).

Zimi su mnogi Međimurci furali tzv. bajku što je u većem dijelu Međimurja naziv za glomazan zimski kaput, dok je u pojedinim dijelovima to strukirana vrsta sakoa (balede) s posebno ušivenim džepovima.

Robača (u nekim dijelovima Hrvatske rubača) danas je rašireni naziv za košulju. Nekad se ovaj pojam odnosio na posebnu vrstu košulje koja je bila od četvrtastog platna. Valja napomenuti i kako se u pojedinim kajkavskim područjima pojmom rubača označava vrsta suknje.

Naziv je srodan s pojmom robec (rubac) koji ima isti korijen kao i riječ rub. Ova pak dolazi iz praslavenskog jezika gdje se rub prvenstveno odnosio na obrub, odn. rub tkanine. U ruskom rub i danas označava odjeću od grubog platna, a u litavskom jeziku ime rumbas znači obrub.

Vrsta robače

Škrlak ili škrljak je naziv za šešir koji se koristi u svim kajkavskim govorima. Podrijetlo imena nije poznato, mada jedna teorija kaže kako je u nekim, danas opskurnim, prekmurskim govorima škrholdek bio naziv za osobitu vrstu glinenog vrča od pola litre (polič) koji je podsjećao na prevrnut šešir. Prekmurci su ovaj pojam izgovarali kao škrholjdk što je kasnije lako moglo iskrivljavanjem postati škrljak.

Ukoliko vam je poznat još pokoji specifični međimurski termin vezan uz odjevne predmete, napišite ponešto u komentarima ovog članka.