Kajkaviana 04.04.2016. 11:20. Zadnja izmjena: 04.08.2016. 09:45.

Stare mjerne jedinice

"Kulko mekoti zemlje imaš?"

Slušajući tipični razgovor naših poljoprivrednika, često ćete naići na izraze poput "mekota", "klafter", "hvat" ili "hektar"; dok je hektar relativno poznata standardizirana jedinica i dio metričkog sustava, ostale su jedinice mnogima nepoznate. Što je, onda, to točno "klafter"?

Kako bismo odgovorili na to pitanje, moramo spomenuti da međimurski seljaci (i poljoprivrednici iz sjeverozapadne Hrvatske) uz standardizirane jedinice koriste i tradicionalne mjerne jedinice koje su proizašle iz mjernog sustava njemačkog govornog područja, konkretnije iz Imperijalnog sustava Austro-Ugarske. Podsjetimo se ponajprije metričkog sustava:

1 ar = 100 m2

1 ha = 10000 m2 = 100 ara

1 km2 = 1000000 m2 = 100 ha

što znači da, ako je površina Međimurja 729 km2, to čini oko 72900 hektara.

Što je klafter?

Da bismo shvatili klafter, najprije moramo objasniti hvat. Klafter je četvorni hvat, odn. mjera za površinu koju dobijemo ako pomnožimo hvat duljine sa hvatom dužine (hvat na kvadrat)... a hvat (engl. fathom, njem. Klafter) je tradicionalno širina ispruženih ruku odraslog čovjeka. To se definira kao 6 stopa, odn. između 1,83 i 1,88 metara. U Austriji, odn. Austro-Ugarskoj ta je veličina blago korigirana i definirana kao 1,8965 m; dakle, u originalnom značenju klafter je zapravo običan hvat, dok kod nas to nije slučaj jer se u Hrvatskoj riječ "klafter" upotrebljava za četvorni hvat, odn. 1,8965 na kvadrat što čini 3,596652 m2, približno 3,6 kvadratnih metara.

Jedan HVAT - Nijemci ovo zovu "Klafter", dok mi tako zovemo ČETVORNI ili KVADRATNI hvat

Što se tiče "mekote", ima ih nekoliko verzija. Kod nas se dugo koristila tzv. "stara mekota" koja se sastoji od 1600 klaftri, odn. četvornih hvati. Drugi naziv za tu veličinu je ral ili jutro, a u metričkom je sustavu to 5 754,642 m2. Nova ili mađarska mekota čini 3/4 ili 75 posto stare mekote - 1200 čhv (klaftri) ili 4 315,982 m2.

Zanimljiv izraz je i "meter" kojim kajkavci ne označavaju samo mjeru duljine, već i mase. "Meter" je u tom smislu skraćena verzija izraza "metrička centa" i sastoji se od 100 kg. Nemojte se zato začuditi čujete li međimurske seljake kako pričaju o tome koliko su metara krumpira dobili na određenoj površini - govore, naime, o stotinama kilograma.

Uz ove, u našem kraju najpopularnije jedinice, postoje i mnoge druge neke od kojih su izašle iz uporabe, no koje su dokumentirane u starim zapisima i sjećanjima najstarijih pojedinaca.

Želite li saznati što je "dulum" ili "dan oranja", to možete učiniti ovdje