Kućni i drugi savjeti 17.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 31.05.2016. 14:21.

Rješavanje problema

Konflikti su uglavnom loši i nepoželjni, no imaju i pozitivnih strana

U svakodnevnom i javnom kumuniciranju često se spominje pojam konflikt u različitim kontekstima i s različitim konotacijama. Mi sami možemo imati konfliktne ciljeve ili mišljenja, možemo biti u konfliktu s drugima, organizacija čiji smo član može biti u konfliktu s drugom organizacijom. Suština je konflikta da postoje nespojivi ciljevi, mišljenja ili emocije unutar ili između pojedinaca ili grupa koje vode suprotnim ili neprijateljskim postupcima. Konflikti se uglavnom smatraju lošim i nepoželjnim, jer se na njih troši energija koja bi inače bila usmjerena na postizanje pozitivnih ciljeva, a mogu i narušiti odnose među ljudima ako rezultiraju tenzijom, ogorčenjem ili prekidom komunikacije. No, konflikt ima i pozitivnih strana, njime se može spriječiti stagnacija, dovodi do uočavanja problema, potiču se nova rješenja, omogućava se izražavanje različitosti pojedinaca i grupa. Općenito, za razvoj pojedinca grupe ili organizacije poželjni su konflikti optimalnog nivoa.

Kompromis i dogovaranje

Izvor: 1921