Kućni i drugi savjeti 13.01.2017. 09:21. Zadnja izmjena: 13.01.2017. 10:02.

Praznovjerje ili fakt?

Petak trinaesti - crne slutnje ničim utemeljene

Kao i kod većine drugih oblika praznovjerja, priča o petku 13. povezala je niz slučajnosti i simbolike te stvorila mit o nesreći i nesvakidašnjim događajima.

Još od srednjeg vijeka broj 13 smatra se nesretnim. Ovo se pripisuje činjenici da narušava ljudski smisao za prirodni red koji se rijetko bazira na navedenom broju. Broj 12 često nalazimo u konvencijama, mitologiji i religiji (12 mjeseci u godini, 12 apostola, 12 znakova zodijaka, dvaput po 12 sati u danu...) te se on često smatra savršenim brojem.

Zanimljivo je da u matematici postoji specifično određen termin savršenog broja. Naime, to je onaj broj koji je jednak zbroju svojih pozitivnih cjelobrojnih djelitelja. Najmanji savršeni broj je 6, a 12 je drugi višekratnik broja 6. Osim toga, 12 je za razliku od 6 (koji je djeljiv brojevima 1, 2, 3 i 6) djeljiv i sa 4 i sa 12. Ovo omogućava veću manipulaciju i prilagodbu pri izradi raznih tablica, brojevnih sustava i sl. Stari Babilonci otišli su i korak dalje te koristili 5. višekratnik broja 12 - 60, koji je djeljiv s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60. Ovaj im je sustav bio iznimno koristan pri proučavanju neba i astronomiji općenito.

Takav se sustav naziva heksagezimalnim, a na njemu se i danas bazira naše računanje vremena, odn. podjela sata na 60 minuta te podjela minute na 60 sekundi, kao i izračun kuteva.

Zbog toga, oduzmemo li od 12 broj 1, dobivamo 11 koji je nepotpun što nije bilo toliko zastrašujuće u umovima prosječnih srednjovjekovnih građana. Veći problem bio je dodavanje broja 1 čime se zatvorio savršeni krug od 12 jedinica te je još dio preostao. Ono što je preostalo ne čini dio savršenstva što znači da to mora biti zlo. Zato su se broju 13 pripisivale demonske konotacije.

Što se tiče petka, smatra se nesretnim zbog Isusove smrti te zbog mnogobrojnih crnih petaka kad su se u nešto bližoj prošlosti dogodili razni požari, nekoliko poznatih krahova burze, potres i tragični gubitci u bitkama nekih naroda.

Kombinacija povijesti i urođene nam potrebe za traženjem simbolike dovela je do toliko ekstremnih oblika praznovjerja da pojedini hoteli nemaju 13. kat, katovi često nemaju sobu broj 13 ili 1313,  trinaestog u mjesecu se izbjegavaju sastanci i dogovori itd. Kako bilo da bilo, samo očekivanje prokletstva crnog petka može dovesti do negativnih posljedica baš na taj dan čime to postaje - samoispunjujuće proročanstvo.