PR članci 29.09.2017. 00:00. Zadnja izmjena: 04.10.2017. 11:30.

Krajnji cilj nam je da starija populacija živi što duže, kvalitetnije i zdravije

Kako funkcionira Centar za pomoć u kući Međimurske županije

U Međimurskoj županiji, kao uostalom i u cijeloj našoj zemlji, ljudima treće životne dobi sve je više potrebna adekvatna pomoć u svakodnevnom životu. Za većinu njih starost je najljepša kad se proživi u vlastitom domu. No, takav život, najčešće bez djece koja su zasnovala svoje vlastite obitelji, nije nimalo lak. Takozvano zlatno doba, naime, često nije nimalo zlatno i prate ga bolesti, nemoći, nemogućnost praćenja trendova suvremenog života i brojni drugi problemi.

Kako bi olakšali život sugrađanima starije životne dobi udruga ACT Grupa i Međimurska županija 2013. godine osnovali su Centar za pomoć u kući Međimurske županije. Centar za pomoć u kući Međimurske županije je neprofitna ustanova socijalne skrbi osnovana na principima civilno-javnog partnerstva koje je od samog početka imala dvojaku ulogu – educirati i zaposliti gerontodomaćice (i na taj način doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i društvenoj uključenosti dugotrajno nezaposlenih žena) koje će se pružati usluge pomoći u kući zainteresiranim korisnicima s ciljem zadovoljavanja potreba starih i nemoćnih osoba u lokalnoj zajednici. Centar sve više širi svoj obim poslovanja i trenutačno pruža usluge organiziranja prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zdravlja te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Zašto pomoć u kući?

Velika većina starijih osoba živi u domaćinstvima, ali, nažalost, nema nikoga tko bi im pomagao u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Oni najčešće nemaju potrebu za institucijalnom skrbi (domovi za starije i nemoćne osobe), već im treba samo povremena pomoć. Istovremeno, veliki broj takvih staračkih i samačkih domaćinstava nema financijske mogućnosti za cjelodnevnu skrb. Usluga pomoći u kući odgovara upravo na potrebe tih naših sugrađana, ali i donosi dodatno vrijednost - razvoj socijalnih usluga za starije osobe u njihovim domovima i lokalnim zajednicama omogućuje nastavka života u vlastitom domu i okruženju, što značajno doprinosi kvaliteti njihova života i aktivnog sudjelovanja u životu zajednice.

Gerontodomaćica kod obavljanja usluge pomoći u kući

Kako postati korisnikom Centra za pomoć u kući?

Korisnikom Centra može se postati na dva načina. Privatni korisnik može postati svaka starija osoba ukoliko uslugu plaća sama ili netko drugi za nju, najčešće djeca (ili zakonski skrbnici ukoliko ima osoba ugovor o uzdržavanju). Druga mogućnost je da se osobi koja ispunjava određene kriterije pruži usluga pomoći uz rješenje Centra za socijalnu skrb . U tom slučaju uslugu plaća Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Rješenje se izdaje osobama koje nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca, koje nemaju sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju, korisnicima zajamčene minimalne naknade te ukoliko im prihodi ne prelazi 1500,00 kuna. Da bi se točno utvrdilo ima li osoba pravo na besplatnu uslugu treba se obratiti Centru za socijalnu skrb u Čakovcu, Prelogu ili Murskom Središću, ovisno o mjestu u kojem osoba živi.

Cijene usluga

U doba kada nam je svaka kuna važna logično se nameće pitanje – koliko to sve košta? Centar velikom broju korisnika na području Međimurske županije dostavlja topli obrok, a cijena jednog obroka dnevno je 30,00 kuna. Obroci se dostavljaju u vremenu od 10-14 sati, ovisno u kojem dijelu Međimurja korisnik živi. Usprkos velikom broju korisnika Centar sve dostave obavlja u kratkom vremenskom roku, a obroci do njih stižu svježi i topli.

Cijena usluge pomoći u kući je 50,00 kuna po satu. Ta usluga obuhvaća čišćenje i pospremanje, odlazak u nabavu, plaćanje računa i slične usluge, pomoć u osobnoj higijeni, pomoć kod hranjenja i odijevanja, kontrola i nabava lijekova, izmjera šećera i krvnog tlaka, podrška pri ostvarivanju prava korisnika, pratnja liječniku (osiguran prijevoz Centra). Usluge je moguće ugovoriti na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi, prema želji i potrebama korisnika. Gerontodomaćice Centra dnevno obilaze šezdesetak korisnika, od kojim neki imaju ugovorenu uslugu na dnevnoj, a neki na tjednoj bazi.

Tim Centra

Centar trenutno uz ravnateljicu i dvije stručne suradnice zapošljava i četiri gerontodomačice koje su prošle internu edukaciju, ali će se i dalje obrazovati. U ovom je poslu potrebno se stalno stručno usavršavati.

Gerontodomaćice svakodnevno na području Međimurske županije obilaze 60-ak korisnika

Općine brinu o svojim sumještanima

Jedinice lokalne samouprave  sve više se raspituju o mogućnostima pružanja usluga pomoći u kući. Posebno je potrebno izdvojiti Općinu Šenkovec koja već nekoliko godina brine o svojim starijim i nemoćnim sumještanima na način da financira usluge pomoći za njih. Sreća, zadovoljstvo i zahvalnost koje osjećaju korisnici znajući da nisu zaboravljeni od svojih mlađih sumještana teško se može opisati riječima.

 

Kako djeca ili bliske osobe korisnika koji primaju usluge pomoći reagiraju kada čuju da osoba prima pomoć?

Reakcije su različite. Budući da je u današnje vrijeme nezaposlenost velika, srećemo se s izjavama “tebi to ne treba”. Naravno, s obzirom na situaciju, sve se vrti oko novca koji posjeduju roditelji, ali djeca moraju shvatiti da stariji čovjek ima svoje specifične potrebe s obzirom na period života u koji je zakoračio. U tom slučaju starije osobe povlače se u sebe i nesretne su. Skrećemo pozornost djeci, imajte razumijevanja za svoje roditelje u skladu s mogućnostima. Neki vid rješenja i pomoći uvijek postoji.

Klubovi za starije osobe

U sklopu Centra za pomoć u kući Međimurske županije djeluju i Klubovi za starije osobe u kojima se stariji mogu družiti i kvalitetno provoditi svoje vrijeme. U brojne radionice pod vodstvom dipl. socijalne radnice Marijane Breški, dipl. socijalne radnice, stariji se mogu uključiti na lokacijama u Nedelišću, Prelogu i Donjoj Dubravi. Radionice su besplatne za članove Kluba, a oni se tu mogu družiti, educirati, informirati i aktivirati. Klubovi za starije osobe program je koji kontinuirano podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi ga Centar za pomoć u kući Međimurske županije uz partnere Općinu Nedelišće i ACT Grupu.

Projekti usmjereni na zaštitu starijih osoba

Već dvije godine za redom Centar je bio partner  na projektima usmjerenim na zaštitu starijih osoba, s naglaskom na aktivnost s ciljem osvješćivanja problema nasilja nad starijim osobama, ili informiranja i pružanja  savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja zlouporabe ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju. Usmjereni smo na podizanje kvalitete života starijih osoba  s ciljem povećavanja socijalne uključenosti.  Za starije osobe dostupan je INFO telefon -099/637-9088 na kojem se mogu informirati o svojim pravima ali i mnogim drugim pitanjima.

Za kraj

Naš Centar želi pomoći svim starijim i nemoćnim osobama kojima je ovakva pomoć potrebna i podržati ih. Neka sa dozom optimizma i sa povjerenjem poduzmu sami ili u dogovoru s djecom korake koji će im olakšati život i pomoći im u onim aktivnostima  koje više ne mogu sami obavljati. Znamo da je to ponekad teško, no želimo pomoći da takve osobe naprave korak i bez ikakve zadrške zatraže pomoć. Centar je profesionalni pružatelj socijalnih usluga, ustanova socijalne skrbi pa skrećemo pažnju na to da se ne moraju bojati za svoju imovinu ili bilo kakvo materijalno oštećenje. Svaki ugovor o pružanju usluge sklapa se neovisno od posjedovanja i uvidu u imovinu mogućeg korisnika. Krajnji cilj nam je da starija populacija živi što duže, kvalitetnije i zdravije.

 

Obratiti nam se možete s povjerenjem na: 
tel: 099/209-26-13
- ravnateljica Lana Zvošec
e-mail: [email protected]