PR članci 26.03.2018. 12:09. Zadnja izmjena: 27.03.2018. 10:50.

Aglomeracija Podturen

Međimurske vode: Potpisan ugovor za dopunu dokumentacije

21. ožujka 2018. godine, u nazočnosti načelnika Općine Podturen, Perice Hajdarovića i predstavnika Hrvatskih voda, u Međimurskim vodama d.o.o. potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije aglomeracije Podturen s tvrtkom Proning DHI d.o.o. iz Zagreba. Ugovor su potpisali direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak i direktorica Proning DHI Vesna Rogulja.Vesna Rogulja i Vladimir TopolnjakZavršetkom izrade studijske dokumentacije za preliminarne aglomeracije Belica, Držimurec, Turčišće i Podturen usvojena je nova koncepcija odvodnje kojom se navedene aglomeracije spajaju u jedinstvenu aglomeraciju Podturen. U aglomeraciji Podturen planira se izgradnja centralnog sustava odvodnje koji će obuhvaćati ukupno cca 121 km sanitarne kanalizacijske mreže sa 41 crpnom stanicom. Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom, centralnom UPOV-u Podturen s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Muru. Teritorijalno, aglomeracija Podturen će obuhvaćati naselja općine Belica (Belica, Gardinovec), općine Mala Subotica (Mala Subotica, Palovec, Držimurec, Strelec, Piškorovec), općine Domašinec (Domašinec, Turčišće), općine Dekanovec (Dekanovec), općine Podturen (Podturen, Novakovec, Lončarevo, Ferketinec, Miklavec, Celine, Sivica), općine Vratišinec (zaseok Remis) i grada Mursko Središće (Križovec).

Vrijednost ugovora iznosi 2.065.500,00 kn, a obuhvaća izradu još nedostajuće projektne dokumentacije. Potrebno je izraditi idejne i glavne projekte odvodnog sustava i geodetske projekte, izvršiti geotehničke istražne radove i izraditi geodetske elaborate nepotpunog izvlaštenja za cca 42 km sanitarne kanalizacijske mreže, za cca 20 crpnih stanica, kao i projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju cca 37 km dotrajale vodovodne mreže na području aglomeracije.

Izvor: List Međimurje, 26.3.2018.