PR članci 18.11.2019. 10:38. Zadnja izmjena: 18.11.2019. 10:58.

Eko Međimurje

[Natječaj] Donacije za poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju

Budući da se bliži vrijeme blagdana i darivanja EKO MEĐIMURJE d.d. želi pomoći projekte s područja Međimurske županije koji su usmjereni na brigu i poboljšanje uvjeta života djece te koji će u konačnici izmamiti osmjeh na dječja lica i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.


Projekti za koje se traži donacija, moraju za cilj imati poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju, a kriteriji za odabir su slijedeći:

• USREDOTOČENOST NA DJECU
• VAŽNOST ZA LOKALNU ZAJEDNICU
• KVALITETA I ORIGINALNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:
- sudionik mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
- sudionik mora biti neprofitna organizacija ili ustanova
- svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
- projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji je  dostupan na web stranici www.eko.hr 
- uz prijavu je potrebno priložiti izvod o registraciji pravne osobe i financijsku razradu projekta koji se prijavljuje
- nepotpuno ispunjena prijava neće se razmatrati
- odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi u roku od 6 mjeseci
- prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja


Natječaj je otvoren do 12.12.2019. godine.

Prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati.
Prijave se primaju elektronskim putem na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu:  EKO MEĐIMURJE d.d. s naznakom: natječaj za donaciju Braće Radić 37, Šenkovec 40000 Čakovec

Rezultati natječaja bit će objavljeni putem medija i na web stranici EKO MEĐIMURJA d.d. www.eko.hr, a predlagatelji odabranog projekata bit će obaviješteni pisanim putem. Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se na e-mail: [email protected].               

Izvor: Logico