PR članci 07.01.2020. 10:48. Zadnja izmjena: 07.01.2020. 10:53.

Obavijest obrnicima

Pročitajte prvu ovogodišnju rubriku za obrtnike

Novi uvjeti za pristupanje polaganju majstorskog ispita

Obrtnička komora Međimurske županije će i u 2020. godini organizirati i provoditi majstorske ispite u četiri ispitna roka, u veljači, svibnju, rujnu i prosincu, no od slijedeće godine po novim uvjetima određenima Izmjenama i dopunama Zakona o obrtu koje je Hrvatski sabor usvojio 13. prosinca 2019., a koji su na snagu stupili 1. siječnja 2020. godine. I dalje majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ( naučničkog ) ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit, no osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, na dan pristupanja ispitu moraju imati najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.


Porezne promjene od 01.siječnja 2020. godine

Iako se u medijima najviše spominje snižena stopa PDV-a od 13 posto za pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima, smanjenje poreza na rad mladih osoba i fiskalizacija ponuda, S početkom 2020. godine su u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja započele bitne porezne promjene koje se odnose na sve obrtnike. Detalje pogledajte na www.obrtnicka-komora-medjimurja.hr.

Obavijest za „paušaliste“ – obveze podnošenja PO-SD obrasca do 15. siječnja

Paušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca. U KPR obrazac se upisuju svi računi – gotovinski i bezgotovinski. Obrazac PO-SD je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu. PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronski putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, prema podacima o ostvarenim primicima iz obrasca KPR. Nakon zaprimljenog PO-SD obrasca Porezna uprava usklađuje podatke o iskazanim primicima s uplatama na žiro-računu obrta te obavlja provjeru je li obrtnik ostvario veće ili manje primitke od onih koji su predviđeni ili utvrđeni prethodnim poreznim rješenjem (s obzirom na 5 razina utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza).

Izvor: 3376