PR članci 28.11.2018. 08:19. Zadnja izmjena: 28.11.2018. 09:50.

REDEA

U projektu „EN-EFF“ proveden pilot trening za nZEB

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA kao partner sudjeluje u provedbi projekta „New concept training for energy efficiency EN-EFF“ koji je sufinanciran sredstvima Interreg prekograničnog programa V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Vodeći partner projekta je HGK ŽK Varaždin, a osim Javne ustanove REDEA-e partneri na projektu su i PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije s hrvatske strane te ZMVA, PBKIK i SMVKA s mađarske strane. Projekt je u provedbi od kolovoza 2017. i završava zadnjim danom studenog ove godine.

Cilj projekta je pridonijeti obrazovanju, usavršavanju i strukovnom osposobljavanju za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj zajedničke sheme usavršavanja za implementaciju principa približno nulte energije poznatijih kao nZEB principi gradnje.

U zadnjem izvještajnom razdoblju provedbe projekta, od 14. i 15. studenoga 2018. godine Javna ustanova REDEA je organizirala provedbu pilot treninga testiranja novog kurikuluma za strukovno obrazovanje za primjenu Direktive EU o zgradama gotovo nulte energije. Pilot trening je bio namijenjen za sve povezane dionike u sektoru graditeljstva i onih koji su usko vezani za ovo područje. Također je uključena i Graditeljska škola Čakovec kao suradnik na projektu te su ovom pilotu prisustvovali učenici i profesori spomenute škole kao izravni multiplikatori nZEB principa gradnje.

Pilot je proveden u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom MENEA d.o.o. koja je surađivala s vanjskim stručnjacima iz područja strojarstva i elektrotehnike.

Tako je drugi dan diplomirani inženjer strojarstva Dinko Sladoljev održao predavanje iz područja strojarstva, a koje se usko veže uz promjenu nZEB principa gradnje te je obuhvatio sustave grijanja i pripreme potrošne tople vode, sustave hlađenja te sustave ventilacije.

Iz područja elektrotehnike predavanje je održao magistar inženjer elektrotehnike Jurica Perko te je obuhvatio teme proizvodnje električne energije, unutarnju rasvjetu i sustave upravljanja zgradom.

Ovim testiranjem novog strukovnog kurikuluma za stjecanje kompetencija potrebnih za primjenu nZEB standarda, Javna ustanova REDEA implementirala je sve predviđene projekte aktivnosti povezane s nZEB standardima u projektu „New concept training for energy efficiency“.

Za više informacija o novom strukovnom kurikulumu i samom projektu možete nas kontaktirati na: [email protected]


Sadržaj članka je isključiva odgovornost Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Izvor: REDEA