PR članci 15.09.2020. 11:34. Zadnja izmjena: 15.09.2020. 11:56.

Zona "Brezje"

Završena izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Mihovljanu

Na području Grada Čakovca, u naselju Mihovljan - zona „Brezje“ završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 1306 metara profila cjevovoda DN 110  te kanalizacijske mreže u dužini od 1300 metara profila DN 90 – DN 400, uključujući i jednu crpnu stanicu. Izgradnjom navedene infrastrukture stvoreni su uvjeti za priključenje na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje približno stotinjak novih gradilišta.

Radovi su se izvodili prema glavnim projektima i pripadajućim građevinskim dozvolama. Projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. tip operacije 7.2.1 „ Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Mjera se provodi putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Vrijednost izgrađene vodovodne mreže iznosi 1.130.000,00 kn, a kanalizacijske mreže 2.470.000,00 kn. Izgradnjom vodovodne mreže stanovništvu je omogućeno priključenje na vodoopskrbni sustav te opskrba zdravom pitkom vodom, a izgradnjom mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže omogućena je odvodnja dijela oborinskih voda te kompletnih sanitarnih voda s područja zone „Brezje“ Mihovljan.

Izgradnjom navedene infrastrukture direktno se doprinosi očuvanju zdravlja stanovništva, zaštiti okoliša i održivosti razvoja područja Grada Čakovca. Predmetne radove izvodila je tvrtka His d.o.o. Donja Višnjica, stručni nadzor nad izvođenjem radova provodila je tvrtka Rescon d.o.o. Čakovec, dok su Međimurske   d.o.o. Čakovec kao naručitelj vodile projekt te koordinirale navedenim radovima.

Radovi su uspješno završeni te je nakon provedenih tehničkih pregleda i dobivenih uporabnih dozvola  izgrađena infrastruktura puštena u uporabu.