Umjetnost 27.04.2016. 08:57. Zadnja izmjena: 26.09.2016. 12:06.

Djeca o djetinjstvu

Literarni radovi "četrtkača" i "petkača" iz OŠ Strahoninec navest će vas da se zamislite!

Lana Stupar, 4. a

OŠ Strahoninec

KAK JE BITI DETE

Deca so vesela, zaigrana kaj ftiči, igramo se i letimo. Moramo se sam vučiti, nikaj drugo, odrasli nam i perejo i peglajo, a kaj je najbitneše, morajo se brigati za nas.

Najgorše je kaj je mama navek strahom za me, makar je negda i lepo ka se tak briga. Moj brat je več veliki, more se reči skoro odrasli. Mama i tata mu navek dajo ka ide na pijačo z prijatelaj, a ja moram biti doma i sedeti pred televizorom.

A, deda, on je tak dosaden. Navek mi pripoveda nekše pripovesti z Bosne i veli ka se moram neka z toga nafčiti ka bom mogla svoji deci to povedati. Nazadje se z jim dogovorim tak ka mu rečem da mi je to se več povedav i didem k baki pitat ali ima ona nekšo pripovest ka mi pove. Dok veli da nema, sejano didem nazaj dedija poslušat, rajši neg televizora gledat.

Odrasli so kaj mravle, nonstop delajo. Navek nekam bežijo. Nečem odrasti. Kak bi bilo to da bi se medicinska sestra z pacjentaj nagajala? Znači, dok si dete, moreš se navek nagajati, ali či si medicinska sestra kak bom ja dok zrastem, kak bi to zgledalo da se nagajaš z pacjentaj? Čudno, ne? Odma bi te otpustili.

Dok bomo veliki, meli bomo svojo deco i morali bomo se za jih brigati kak se ve naši roditeli za nas brigajo. Lepše je biti dete. Odrasli so dosadni. Se kaje nam deci lepo, jima je bedasto. Pozabili so kak je biti dete.


 

Anja Horvat, 4. b

OŠ Strahoninec

NAJBOLŠE JE BITI DETE

Jo mislim da je bolše biti dete neg odrasli jer imaš čuda časa i moreš se gluperati, a nišči ti ne zameri. Odrasli imajo malo časa jer ido na posel. Kuhajo po cele dneve, negda čistijo i bezveze. Strogi so i mislijo da so glavni, celo vreme so ozbilni. Preveč se brigajo pak negda i pretirajo.

Jape so najstrožeši. Dok kričijo, po celi hiži se jih čuje, za se so jim deca kriva. Mamike so sam negda stroge, ali bole žifčane neg jape. Odrasli čuda delajo i ne družijo se preveč z prijatelaj. Dok jih prosimo kaj nekaj za nas napravijo, velijo da to moremo i sami. Deca negda dobijo i batine, ali retko sigurno, sigdi.

Biti dete je zabavno. Opušteni si, ne brigaš se preveč. Mala je briga iti v školo i pisati zadačo, ron tak i gledati televizijo. No, morajo deca nekaj i delati, vučiti se, tu i tam praha doma zbrisati. Teško je stati se vjutro za školo, ali to so se droptinice, več se družiš i uživaš. Zato vam jo velim da je biti dete, najbolše.


 

Vito Špicar, 4. b

OŠ Strahoninec

MALI O VELIKAJ

Vjutro me mama zbudila. Rekev sam ji da dom došav, ali ne! Kričala je nek se zbudim, da bom v školo zakesniv pak sam se morav na silo zbuditi i stati. Ah, te odrasli! Mislijo da se morejo, a nazadje ispadne da nebrejo. Žifčani so i pospani. Mi deca rečemo jano, a oni drugo. Ne razmijo nas. Dosadni so kaj, kaj vuši. Povedav bom vam jano svojo pripovest ka bote razmili zakaj.

Dok sam jampot došav dimo z škole, prosiv sam mamo kaj mi napravi vočnoga soka. Zvav sam jo, al se ne javila. Hapiv sam se jo iskati. Za pet minot sam jo našav, bila je v posteli, spala je. Onda pak sam išav iskat japija. Nesam niti jega našav pak sam dišav v svojo sobo. Na posteli sam našav cedulko de je pisalo: „Dišav sam na posel, rad te ima japa.“ Tak, nesi sam pre hiži, a sam si. Nikaj zato, sam si lefko zabavo našav, ali! Dok je japa došav dimo, biv je žifčani kaj ima biti, a ja vesel kak mali ftiček. Štev sam ga malo smiriti, al sam ga rasrdiv pa me v sobo stirav. Sam fest žalosten biv.

To je ta moja pripovest. Sam lepo rekev da so odrasli sam pospani i žifčani. Ima da smo deca srečni dok smo išče mali.


 

Nikola Toplek, 5. a

OŠ Strahoninec

DECA KAK ODRASLI

Nam deci je najvažneše kaj bomo se zabavlali z pajdašaj. Prafzapraf, kaj bomo kaj gut delali, al z pajdašaj. Odrasli pak se negda ponašajo kak deca v igrači. Žifcerajo se radi penez i posla. Znajo se i posvaditi kak deca, mi pak jih gledimo mesto da se vučimo.

Je, negda se ne vučimo jer nam je nikak ne vola i makar znamo da to nav dobro niti v školi niti doma. Da se tri dni ne vrnemo dimo radi ocjeni v školi, pred hižom bi nas šiba čekala. Tak je i bilo dok smo jampot pešice išli z škole i skrili se na slamo na štali. Bilo nas je tri kaj smo jedane dobili, pak smo se tam dišli kartat i zmišluvat kak bi doma z čim meje špotaja prešli. Lepo nam je bilo dok smo se smijali, ali kaj bo dok demo dimo?

Jani bojo dobro prešli, drugi pak ne. Moji so ne fest blagi pak pri meni nabo dobro, a pre Štefo bi tak lepo moglo biti kaj ga i v kino pelali. On navek dobro prejde. Odrasli mu jejo z roke, ima več sreče nego pameti. Mene moji dok je tak nekaj, nečejo niti videti niti čuti. Pa kaj, jo se na to ne srdim jer znom da sam kriv.

Mislim si da bi morali mi deca malo bole posluhnuti odrasle, za svoje dobro. Kuliko gut so strogi, hmoji, drugački od nas, taki bomo i mi takši, kak oni. Zato bi najrajši zanavek ostav dete, kaj mi nav kak jima.


 

Karolina Kovač, 5. b

OŠ Strahoninec

KAK SAM ZBUDILA POZOJA

Deca i odrasli so fest drugački jani od drugi. Odrasli imajo čuda več brigi, posla i obavezi neg mi. Deca se morejo igrati, družiti z prijatelaj, ne morajo čistiti i kuhati. Nešterni se po cele dneve počivlejo, nešterni pak glumijo odrasle, kak na primjer, jo.

Onda jampot dok je mamika dišla na posel, sam mela čas prije škole pak sam si našla zanimacijo glumiti jo. Zela sam jeno kikljo i šlape na peto, a dala mi je i den prije stare papere z posla. Lepo sam se blekla, spravila i hapila. Vužgala sam si i kompjutera, tipkala, računala, prčkala po semo po čemo sam ftegla. Najampot, se je zablokeralo! Letala sam po sobi, nesam znala kaj napraviti, lefko bi si nogo ftrgla. Brže sam vgasla kompjutera kaj nešči od domači ne vidi kaj sam napravila. Bilo je vreme iti v školo, nikomo sam nikaj ne rekla, bez reči sam dišla.

Dok je mamika došla dimo z posla, ja pak z škole, vidla je kaj sam napravila, onda pak spazila i mojo natečeno nogo. Bila je srdita kaj pozoj! Pitala me kaj sam delala pak sam morala reči celo istino. Japek ki je navek na moji strani jo je probav smiriti, al je ne pomoglo.

Drugi den, dok se pozoj smiriv, dišav spat i vrnov mi mamiko, rekla sam ji da mi je žal za to kaj sam napravila. Binčila sam jo i z suzaj v očima žalosno lukala. Rekla mi je da so deca – deca, a odrasli – odrasli, da či bomo glumili odrasle, moremo i nastradati. Tak sam nazadje odlučila v miro čekati ka zapraf odrastem, ne glumiti i nikam se ne žuriti.


 

Jana Conjar, 5. b

OŠ Strahoninec

NAVEK DETE

Deca i odrasli. Ne znam kaj da vam praf velim, velika je to razlika. Mi, deca, mi smo naveke veseli i smireni. Odrasli? Te pak so navek žifčani. No, dobro, znamo i mi negda biti žifčani, a i oni veseli i smireni. Sejano, velika je razlika, velika.

Deca so slobodnejša, nemajo tulko brigi, ne morajo iti na posel i fest delati i kaje najvažneše, ne morajo plačati račune. Deca nemajo brige z penezaj, a odrasli se čudapot radi jih znajo svaditi. Mi s tem nemamo brige.

Lepo je biti dete, sam kaj negda radi hurmastoči znamo biti špotani. Nikaj nesmemo pehati, navek smo pod kontrolom stareši. Oni bi šteli kaj bi v školi meli se petice, kaj bi nam sobe navek bile pospravlene... A da mi je sam jih videti kakši so oni bili kak deca! Štosne so jihove misli. Sigurno so bili išče gorši od denešje dece, zato je ne čudno ka so skoro saki den klečali v koto na kuruzi. Bokčeki, prosili so mamike i japeke kaj bi išli vun, na igralište lopto ritat, a nazadje bi išli krave past. Denes je to ne tak. Denes, či napraviš kakšo glupost, kazna ti je kaj nesmeš na kompjutor iti ili ti zemejo mobitela. Denes se ne pošiljajo deca z kravaj na pašo jer jih retko što ima.

Jo mislim da odrasli nemajo navek praf. Za najmenjšo bedastočo ti dajo kazno. Negda nemam baš dobro mišleje o jima, negda pak i sama očem biti odrasla. Da je tak, nej morala iti v školo, čitati lektiro, pisati zadače, mogla bi delati kaj bi štela i iti kam bi štela.

Sejano, lepše je biti dete jer kak dete, imaš nekaj posebnoga v sebi. Imaš veselje, slobodo, mašto, znaš senjati velike senje. Radi sega toga bi i zanavek ostala dete. Malo dete štero naveke štimajo, grlijo i senje mu pazijo.

mentor: Ana Horvat