Umjetnost 04.01.2017. 16:43. Zadnja izmjena: 05.01.2017. 09:00.

OŠ Strahoninec

Pročitajte pjesmu Ricce Bistrović i razmislite o svojim snovima!

Ricca Bistrović, 5. b

OŠ Strahoninec

Mentorica: Ana Horvat, mag. prim. educ.

 

FINA PUCKA

Jano jutro sam se stala fest zaran.

Mama mi je rekla: „Denes ideš f kotec,

vuni su ti tačke i lopata.“

Kaj? Kaj bom jo tam delala?

Jo da svijaj čistim?

Sramota!

Jo, tak lepa, fina,

pristojna pucka?

Jo nutri nejdem,

kaj gut ona rekla!

Je, al je japa dimo došav.

Dok je zakričav,

zletela sam z hiže kak metek,

direkt v smrad.

Kaj se mora, neje teško,

al je je.

Svije su roktale kak

pokvarjeni bajzi,

jana me porinula

pak sam pljusnula v gnoj,

druga mi je pobegla

med kokoši,

teško meni!

Več sam mislila da

nigdar nam z koca vušla,

od sfrkani repi kak da

su fedri v jimi,

od glavi štere te glediju kak

da ga v jimi ničega ne.

Onda, najempot,

bum!

Kotec je postela,

svije plišanci šteri me kre

vajnkuša glediju,

mesto smrada,

duha friškoga čaja

črez ključenicu me mami.

Za saki slučaj,

pogledala sam se i v špigel.

Odlehnulo mi je dok mi se z jega

fina pucka nasmejala.

Izvor: Ana Horvat