Zdravlje i ljepota 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 29.06.2016. 11:21.

BMI formula

Izračunajte indeks tjelesne mase

U praksi se danas najčešće koriste dva pokazatelja uhranjenosti koje svatko može sam izračunati, a to su INDEKS TJELESNE MASE i OPSEG STRUKA.

Indeks tjelesne mase - ITM (često se koristi i kratica BMI - body mass index) predstavlja omjer tjelesne težine izražene u kilogramima i kvadrata tjelesne visine izražene u metrima: ITM = TM(kg)/TV(m)2. Npr. ako odrasla osoba ima 70 kg, a visoka je 1,7 metara, njezin ITM iznosi 24,2 ( 70/1,7x1,7 =70/2,89 =24,2).

Ta osoba spada u kategoriju osoba s normalnom tjelesnom težinom (ITM od 18,5-25). Prekomjernu tjelesnu težinu imaju odrasle osobe čiji je ITM od 25-30, a kod osoba koje imaju ITM veći od 30, govorimo o debljini.

I tu ima iznimaka. Naime, osoba može imati veću tjelesnu težinu, ali ako je vrlo mišićava s malo tjelesne masti, tada se ne smatra debelom. To su najčešće muškarci koji su takve tjelesne građe ili osobe oba spola koje se bave sportom. S druge strane, imamo i osobe koje mogu biti normalne tjelesne težine ili čak imaju manjak kilograma, a možemo ih svrstati u skupinu debelih osoba jer imaju previše masnog tkiva, a premalo mišićnog.

Stoga se danas sve češće koriste posebne vage ili aparati koji mogu procijeniti postotak masnog tkiva u organizmu. Takav aparat koristi se u savjetovalištu za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine.

Važno je napomenuti da se identifikacija pretilosti kod djece vrši pomoću BMI percentilnih krivulja koje su prilagođene dobi i spolu djeteta te se za njih ne mogu primijeniti prije spomenute kategorije uhranjenosti prema vrijednostima BMI.

Prekomjerna tjelesna težina

Masno tkivo - rizik za zdravlje

 

Izvor: 2799