Zdravlje i ljepota 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 09.06.2016. 10:45.

Fizikalna terapija

Liječenje ulnarnog živca elektrostimulacijom mišića

Liječenje obuhvaća u prvom redu imobilizaciju šake longetom koja se skida pri izvođenju vježbi. Vježbe se rade na glatkoj podlozi uz asistenciju fizioterapeuta. Na zdravoj šaci fizioterapeut provodi vježbe s otporom. Od elektroprocedura odmah treba pristupiti elektrostimulaciji mišića inerviranih n. ulnarisom.

Na podlaktici elektrostimulacija je uvijek bipolarna. Kao uvod u elektrostimulaciju najčešće provodimo uzlaznu galvanizaciju. Elektrostimulacija malih mišića šake je i najčešće unipolarna. U akutnoj fazi oštećenja živca elektrostimulacija se provodi jedan do dva puta dnevno po 5 minuta.

U kroničnoj fazi elektrostimulaciju provodimo jedan puta dnevno po 20-30 minuta uz redovito provođenje vježbi. Ako metode fizikalne terapije ne dovedu do reinervacije, pristupa se operativnom zahvatu.

Oštećenje ulnarnog živca

Izvor: 2126