Zdravlje i ljepota 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 10.06.2016. 08:30.

Elektrostimulacija i kineziterapija

Liječenje paralize radijalnog živca

Pri pojavi "viseće šake", šaku valja odmah staviti u longetu koju skidamo prilikom izvođenja vježbi i elektrostimulacije. Vježbe provodimo na glatkoj podlozi i to najprije pasivne, a potom aktivno potpomognute.

Na zdravoj šaci provode se vježbe s otporom. Elektrostimulacija se provodi bipolarnom tehnikom podraživanja. Pri slabijim lezijama koristimo impulse modulirane po jačini, dok pri jačim lezljama koristimo trokutaste impulse.

Elektrostimulacija se u akutnoj fazi provodi u trajanju od pet minuta, dok se u kroničnoj fazi provodi do 20 minuta. Elektrostimulaciju primjenjujemo do pojave prvog aktivnog pokreta, nakon čega se naglasak stavlja na kineziterapiju.

Ukoliko se metodama fizikalne terapije ne pojave znakovi reinervacije, potrebno je načiniti rekonstruktivni operativni zahvat.

Oštećenje radijalnog živca

Izvor: 2125