Zdravlje i ljepota 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 10.06.2016. 14:21.

Paraliza lica

Oštećenje živca lica (pareza facijalisa)

Živac lica (nervus facialis) je pokretački živac mimičke muskulature. U području iza uha živac lica izlazi iz lubanje te se lepezasto širi u područje čela, oka, nosa, usta, brade. Inervira mišiće koje su zaduženi za mimiku lica, suznu žlijezdu te sluznice nosa i usta.

Živac lica može biti ozlijeđen pri operacijama mozga, pri prijelomu kosti lubanje, zbog upale uha, tumora itd. Razlikujemo dvije vrste oštećenja n. facijalisa. Prva je po tzv. centralnom tipu, a druga je po perifernom tipu.

Ozljeda živca lica po centralnom tipu izaziva parezu ili paralizu u području oka i usta, dok ona po perifernom tipu (Bell) izaziva parezu ili paralizu u području čela, oka i usta.

Periferna ozljeda živca lica klinički se manifestira oduzetošću jedne strane lica. Bolesnik ne može nabrati kožu čela, ne može zatvoriti oko, usta su povučena u stranu i ne može zviždati.

Bolest nastaje naglo, a obično joj prethode bolovi iza uha.

Liječenje pareze facijalisa

Izvor: 2124