Životinjsko carstvo 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 15.07.2016. 10:38.

Slabokrvnost i transport plinova

Alimentarna i aplastična anemija kod životinja

Slabokrvnost

Uz mnogobrojne funkcije koje krv kao tekuće tkivo ima u organizmu, jedna od najznačajnijih je transport plinova. Naime, putem crvenih krvnih zrnaca dovodi se kisik do svih dijelova organizma, a istovremeno se odvodi ugljični dioksid. Time je omogućeno tzv. stanično disanje, bez kojega se ne mogu održati osnovne metaboličke reakcije u organizmu, a time i sam život.

Crvena krvna zrnca sadrže tvar zvanu hemoglobin, a on služi kao nosač molekula plinova. Sam pojam slabokrvnost ili anemija označava stanje kada se u krvi smanji broj eritrocita i sadržaj hemoglobina, pa se svi oblici anemija mogu podijeliti u dvije temeljne skupine, a prema tome radi li se o smanjenoj tvorbi eritrocita i hemoglobina ili o pojačanoj razgradnji, odnosno gubitku eritrocita.

Alimentarna i aplastična anemija

U prvu skupinu ubrajamo tzv. alimentarnu i aplastičnu anemiju, a u drugu posthemolitičku i posthemoragičnu anemiju.

Alimentarna anemija je posljedica nestašice određenih hranjivih tvari i biokatalizatora potrebnih za tvorbu eritrocita i hemoglobina u organizmu. Tu najveći praktični značaj pripada nestašici željeza, bakra, kobalta, određenih bjelančevina i nekih vitamina, posebice onih iz skupine tzv. B kompleksa. Uzrok su obično kronični probavni poremećaji, pri kojima je onemogućena resorpcija i metabolizam spomenutih tvari u organizmu.

Aplastična anemija je posljedica oštećenja tkiva u kojem se eritrociti stvaraju, a tu se prvenstveno misli na koštanu srž. Ona može biti oštećena pri raznim zaraznim bolestima ili zbog toksičnog djelovanja raznih kemikalija, a u novije vrijeme sve veči znaćaj imaju i maligne bolesti.

Životinjske bolesti - posthemolitička i posthemoragijska anemija

Izvor: 2405