Životinjsko carstvo 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 29.04.2016. 08:47.

Medarice

Uzgoj pčela: matica, kraljica košnice

Matica je majka svih pčela, drži zajednicu na okupu i jedina je prava ženka u košnici, a njezina je isključiva zadaća izleći jajašca. Ciklus od stadija jajeta pa sve dok ga ne izlegne iznosi 16 dana. Matica u jednom danu može položiti do 2.000 jajašaca čija masa je veća od nje same.

Iz oplođenih se jajašaca legu pčele radilice, dok se iz neoplođenih legu trutovi. U slučajevima kada pčele u košnici uzgajaju novu maticu, tu ličinku hrane isključivo matičnom mliječi koja zahvaljujući takvoj bogatoj prehrani i postaje maticom te je dvostruko veća od pčele. Matičnom mliječi će se hraniti i čitavog svog života.

Kako bi matica mogla obavljati svoju funkciju, mora se oploditi. Nakon 5-10 dana od izlijeganja, ona odlazi na svadbeni let na područje na kojem se nalaze spolno zreli trutovi koje privlači lučenjem svojih feromona i obavlja parenje s njima, vraća se u košnicu, započinje s nesenjem jaja i više ne izlazi iz košnice.

Na početku pčelarske sezone broj izlegnutih jajašaca je malen budući da su pčele u zimskom klupku, a vanjske su temperature niske. Povišenje vanjskih temperatura, početak vegetacije i unos nektara i peluda u košnicu signalizira pčelama da povećaju svoju aktivnost. Pčele počinju intenzivno hraniti maticu mliječi, a ona radi toga postiže sve veću nesivost - u jednoj sezoni matica položi do 200.000 jajašaca.

Količina položenih jajašaca zavisna je od snage pojedine pčelinje zajednice, količine meda u košnici i unosa nektara i peluda, od površine i kvalitete raspoloživog saća i od kvalitete same matice. Dakle, pčele radilice svojom aktivnošću - hranjenjem matice i poliranjem i pripremom saća - same reguliraju razvoj u zajednici.

Pčele uzgajaju novu maticu zbog tri razloga: kod prirodnog rojenja - rojevna matica, kod gubitka matice u košnici - prisilna matica i kod promjene nekvalitetne matice - matica tihe smjene.

Život pčela, košnice za pčele

Izvor: 2761