Znanost i tehnika 15.11.2016. 13:38. Zadnja izmjena: 15.11.2016. 13:51.

U organizaciji TICM-a

Seminar o primjeni FIDIC uvjeta ugovaranja održat će se u Čakovcu 22. studenog

Tehnološko - inovacijski centar Međimurje (TICM) u suradnji s poduzećem TÜV Croatia organizira seminar pod nazivom Primjena FIDIC uvjeta ugovaranja u hrvatskom građevinskom sektoru koji će se održati u informatičkoj učionici TICM-a 22. studenog u trajanju od 9 do 13 sati.

FIDIC Opći uvjeti ugovaranja set je pravila i procedura kojima se utvrđuju obveze, prava i odgovornosti naručitelja, izvođača i inženjera u građevinskim projektima s ciljem pravedne raspodjele rizika. Izrada ugovora o radovima u skladu s FIDIC uvjetima osnova je za provedbu projekata gradnje i rekonstrukcije financiranih iz EU fondova. Ekspert za FIDIC pravila dr.sc. Vladimir Skendrović, u ulozi predavača, polaznike će educirati o načinu pripreme ovih ugovora.

Program seminara:

  • 9 –  10 sati - pravni okvir za ugovore u graditeljstvu: izvori prava za ugovore, Zakon o obveznim odnosima, drugi propisi
  • 10 – 11 sati - opći uvjeti ugovora FIDIC: što je FIDIC, karakteristike i struktura ugovora, primjena i prilagodba ugovora u RH
  • 11 – 12 sati  - modeli općih uvjeta FIDIC: crvena, žuta, srebrna i bijela knjiga
  • 12 – 13 sati - važne odredbe FIDIC ugovora, rješavanje sporova i praktični primjeri

Ciljna skupina seminara: 
Svi koji su ili će biti uključeni u infrastrukturne (EU) projekte u sklopu kojih se prava i obveze sudionika gradnje reguliraju FIDIC ugovorima, bez obzira radi li se o predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, djelatnicima javnih poduzeća, poduzetnicima, inženjerima, izvođačima radova ili arhitektima.
 
Kotizacija:

  • 800,00 HRK + PDV po polazniku

 Pogodnosti:

  • kotizacija 50% niža u odnosu na istovjetne edukacije organizirane u Zagrebu i drugim gradovima diljem RH!
  • uvjerenje o prisustvovanju za sve polaznike!

Prijava:
Pozivom na broj telefona 040 / 499 - 405, slanjem poruke elektroničke pošte s informacijama o poduzeću i polazniku na [email protected] ili ispunjavanjem prijavnog obrasca dostupnog na internetskim stranicama TICM-a

Izvor: TICM