Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

23.siječnja

Državna cesta D209, Mursko Središće, u vremenu od 10.15 do 10.45 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 16.30 do 17 sati

Državna cesta D3, Nedelišće - Gornji Kuršanec u vremenu od 20 do 21 sat

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 10.30 do 11 sati

Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 12.15 do 12.45 sati

24.siječnja

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 10 do 11 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15.30 do 16 sati

Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 16 do 17 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.30 do 20 sati

Županijska cesta ZC2041, Donja Dubrava u vremenu od 14 do 16 sati

25.siječnja

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 9.30 do 10 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 17.30 do 18 sati

Državna cesta D208, Nedelišće - Trnovec u vremenu od 20 do 21 sat

Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 12.30 do 13 sati

Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 13 do 14 sati

26.siječnja

Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 16 do 17 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 16.30 do 17 sati

Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 11 do 12 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 13.30 do 14 sati

Županijska cesta ZC2040 Donji Vidovec u vremenu od 15 do 16 sati

27.siječnja

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 11 do 11.30 sati

Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 13 do 14 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 17.30 do 18 sati

28.siječnja

Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 14 do 15 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.30 do 20 sati

29.siječnja

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 14 do 14.30 sati

Županijska cesta ZC2018, Belica u vremenu od 11.30 do 12.30 sati