Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

28. prosinca

Županijska cesta ZC2003, Donji Hrašćan u vremenu od 9 do 10 sati

Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 13.15 do 13.45 sati

Županijska cesta ZC2005, Selnica u vremenu od 14.15 do 14.45 sati

Županijska cesta ZC2018, Pribislavec u vremenu od 16 do 17 sati

29. prosinca

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 9 do 10 sati

Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 12 do 13 sati

30. prosinca

Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 8.30 do 9.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 9.30 do 10 sati

Državna cesta D20, Draškovec u vremenu od 14 do 15 sati

31. prosinca

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 7.30 do 8 sati

Državna cesta D3, Palovec u vremenu od 18.30 do 19.30 sati

Županijska cesta ZC2003, Domašinec u vremenu od 14 do 15 sati