Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

20. rujna

Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 7.45 do 8.45 sati

Državna cesta D20, Draškovec u vremenu od 9 do 10 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 11.30 do 12 sati

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12.30 do 13 sati

Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 9.30 do 10 sati

Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 19 do 19.30 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 12 do 12.30 sati

 

21. rujna

Državna cesta D227, Prekopa u vremenu od 9 do 9.30 satii od 13 do 13.30 sati

Državna cesta D227, Banfi u vremenu od 18.30 do 19 sati

Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 21.30 do 22.30 sati

 

22. rujna

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 12 do 12.30 sati

Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 18.30 do 19.30 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 9 do 9.30 sati

 

23. rujna

Državna cesta D227, Banfi u vremenu od 8 do 8.30 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 10.30 do 11 sati

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12.15 do 12.45 sati

Državna cesta D227, Prekopa u vremenu od 19.45 do 20.15 sati

Državna cesta D20, Prelog - Draškovec u vremenu od 20 do 21 sat

Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 9.15 do 10.45 sati

  

24. rujna

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 8.45 do 9.15 sati

Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 17 do 18 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 11.30 do 12 sati

 

25. rujna

Državna cesta D208, Nedelišće - Trnovec u vremenu od 8 do 9 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 14.30 do 15 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19.30 do 20 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 12.30 do 13 sati