Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

17. kolovoza

Državna cesta D227, Lopatinec u vremenu od 18.30 do 19.30 sati

Županijska cesta ZC2003, Hodošan u vremenu od 14 do 15 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 16.30 do 17 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

18.kolovoza

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 14.30 do 15.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10 do 10.30 sati

19. kolovoza

Državna cesta D209, Štrukovec u vremenu od 8.30 do 9.30 sati

Državna cesta D3, Čakovec - Južna zaobilaznica u vremenu od 10.30 do 11.30 sati

Županijska cesta ZC2003, Sveti Martin na Muri u vremenu od 9.15 do 9.45 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19 do 19.30 sati

20. kolovoza

Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 8.30 do 9.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 7 do 7.30 sati