Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

23. svibnja

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 10 do 11 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 14.30 do 15 sati

Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 21 do 22 sata

Županijska cesta ZC2011, Gornja Dubrava u vremenu od 10.30 do 11 sati

 

24. svibnja

Državna cesta D3, Čakovec - Južna obilaznica u vremenu od 6.30 do 7.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 8.30 do 9 sati

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 11.15 do 11.45 sati

Županijska cesta ZC2005, Selnica u vremenu od 10 do 10.30 sati

Županijska cesta ZC2003, Domašinec u vremenu od 13 do 14 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 16.30 do 17 sati 

 

25. svibnja

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 19.30 do 20 sati

Državna cesta D208, Nedelišće - Pušćine u vremenu od 16.30 do 17.30 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 15 do 15.30 sati

 

26. svibnja

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 8.45 do 9.15 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 9.30 do 10 sati

Državna cesta D3, Hodošan u vremenu od 11 do 12 sati

Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 12 do 13 sati

Županijska cesta ZC-2003, Hlapičina u vremenu od 10 do 10.30 sati

Županijska cesta ZC2011, Gornja Dubrava u vremenu od 14 do 14.30 sati

 

27. svibnja

Državna cesta D3, Nedelišće - Pušćine u vremenu od 16 do 17 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

Lokalna cesta L20072, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 12.30 do 13 sati

 

28. svibnja

Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 11 do 12 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 16.30 do 17 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 11.15 do 11.45 sati

Županijska cesta ZC2011, Gornja Dubrava u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

 

29. svibnja

Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 19 do 20 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19 do 19.30 sati