Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

4. prosinca

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 11 do 12 sati

Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 11.30 do 12 sati

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12.15 do 12.45 sati

Državna cesta D209, Slemenice u vremenu od 13 do 13.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 19.45 do 20.15 sati

5. prosinca

Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 19 do 20 sati

Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 9.15 do 9.45 sati

Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 10.15 do 10.45 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 14.30 do 15 sati

6. prosinca

Državna cesta D227, Lopatinec u vremenu od 6.45 do 7.15 sati

Državna cesta D20, Cirkovljan u vremenu od 16 do 17 sati

Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 16 do 17 sati

Državna cesta D227, Prekopa u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 12.30 do 13 sati

7. prosinca

Državna cesta D20, Prelog - Draškovec u vremenu od 18.30 do 19.30 sati

Županijska cesta ZC2003, Donji Hrašćan u vremenu od 16 do 17 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 8.30 do 9 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 10 do 10.30 sati

8. prosinca

Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 13.30 do 14.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

Lokalna cesta L20039, derivacioni kanal u vremenu od 10 do 11 sati

9. prosinca

Državna cesta D208, Nedelišće – Trnovec u vremenu od 8.30 do 9.30 sati

Državna cesta D20, Sveta Marija u vremenu od 14 do 15 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 14.30 do 15 sati

Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 9 do 9.30 sati

10. prosinca

Državna cesta D227, Šenkovec – Lopatinec u vremenu od 10 do 11 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 20.30 do 21 sat

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19 do 19.30 sati