Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

10.siječanj

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10 do 10.30 sati

Državna cesta D209, Šenkovec – Štrukovec u vremenu od 10 do 11 sati

Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 10 do 11 sati

Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 13 do 13.30 sati

11.siječanj

Državna cesta D20, Prelog – Sveta Marija u vremenu od 6.30 do 7.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 11 do 11.30 sati

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 14 do 15 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 16 do 16.30 sati

12.siječanj

Državna cesta D3, Hodošan u vremenu od 15 do 16 sati

Državna cesta D208, Nedelišće – Gornji Hrašćan u vremenu od 16 do 17 sati

13.siječanj

Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 22 do 23 sata

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 10.30 do 11 sati

Lokalna cesta L20013, Slakovec – Gornji Mihaljevec u vremenu od 11.30 do 12 sati

14.siječanj

Državna cesta D209, Selnica u vremenu od 8.30 do 9 sati

Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 13.30 do 14.30 sati

Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 10 do 10.30 sati

Lokalna cesta L20039, derivacioni kanal u vremenu od 10 do 11 sati

15.siječanj

Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 8.45 do 9.45 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 11 do 11.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 16 do 16.30 sati

16.siječanj

Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 8 do 9 sati