Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

 22. ožujka

 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 7.45 do 8.45 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 17.15 do 17.45 sati
 • Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 11 do 12 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 10 do 10.30 sati

 23. ožujka

 • Državna cesta D20, Draškovec u vremenu od 9 do 10 sati
 • Državna cesta D209, Šenkovec - Šturkovec u vremenu od 21 do 22 sata

24. ožujka

 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 9 do 10 sati
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10.15 do 10.45 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 10.30 do 11 sati
 • Državna cesta D227, Šenkovec u vremenu od 16 do 17 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 16.30 do 17 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 9.30 do 10 sati

25. ožujka

 • Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 17 do 18 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15.30 do 16 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Selnica u vremenu od 9 do 9.30 sati
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 10 do 10.30 sati
 • Lokalna cesta L22013, Dragoslavec Selo – Križopotje - Slakovec u vremenu od 9.30 do 10 sati

26. ožujka

 • Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 13 do 14 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 13.30 do 14 sati

27. ožujka

 • Državna cesta D208, Nedelišće – Gornji Hrašćan u vremenu od 16.30 do 17.30 sati