Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

17. travnja

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 6.45 do 7.15 sati
Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

18. travnja

Državna cesta D20, Donji Mihaljevec u vremenu od 14 do 15 sati
Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 16 do 17 sati

19. travnja

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10.15 do 10.45 sati
Državna cesta D209, Šenkovec – Štrukovec u vremenu od 18 do 19 sati
Županijska cesta ZC2008, Vratišinec u vremenu od 12.15 do 12.45 sati
Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 15 do 16 sati
Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

20. travnja

Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 9 do 10 sati
Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec  u vremenu od 13.30 do 14 sati
Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 8.30 do 9 sati
Lokalna cesta L20039, derivacioni kanal u vremenu od 16 do 17 sati

21. travnja

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 6.45 do 7.15 sati
Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica vremenu od 8.30 do 9.30 sati
Državna cesta D209, Slemenice u vremenu od 9.15 do 9.45 sati
Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 10.15 do 10.45 sati
Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 16.30 do 17 sati

22 . travnja

Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 19 do 20 sati
Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 15.30 do 16 sati
Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 8 do 8.30 sati

23. travnja

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 6.45 do 7.15 sati
Županijska cesta ZC2018, Belica – Gardinovec u vremenu od 7.30 do 8.30 sati