Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

25. srpnja

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 9 do 9.30 sati

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 10 do 11 sati

Državna cesta D209, Selnica u vremenu od 10.15 do 10.45 sati

Državna cesta D3, Palovec u vremenu od 15.30 do 16.30 sati

 

26. srpnja

Državna cesta D20, Donji Mihaljevec u vremenu od 15 do 16 sati

Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 16.30 do 17.30 sati

Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 14 do 14.30 sati

 

27. srpnja

Državna cesta D209, Šenkovec u vremenu od 6.30 do 7.30 sati

Državna cesta D3, Hodošan u vremenu od 11 do 12 sati

Državna cesta D227, Lopatinec u vremenu od 13.30 do 14 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 17 do 17.30 sati

 

28. srpnja

Državna cesta D208, Gornji Hrašćan u vremenu od 22.30 do 23.30 sati

 

29. srpnja

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 9 do 9.30 sati

Državna cesta D227, Lopatinec u vremenu od 13.30 do 14 sati

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 14.30 do 15.30 sati

Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 9.30 do 10 sati

Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 10.30 do 11 sati

 

30. srpnja

Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 8.30 do 9.30 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 14.30 do 15 sati

 

31. srpnja

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 13.30 do 14 sati

Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 16.30 do 17.30 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 19.30 do 20 sati