Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

15. listopada

Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 10 do 11 sati

16. listopada

Državna cesta D209, Šenkovec u vremenu od 7.30 do 8.30 sati

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 14 do 15 sati

17. listopada

Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 22 do 23 sata

18. listopada

Državna cesta D227, Lopatinec u vremenu od 17.30 do 18.30 sati

Županijska cesta ZC2034, Donji Kraljevec u vremenu od 15 do 16 sati

19. listopada

Državna cesta D3, Palovec u vremenu od 11.30 do 12.30 sati

Lokalna cesta L20039, derivacioni kanal u vremenu od 11 do 12 sati

20. listopada

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 12.30 do 13.30 sati

21. listopada

Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 8.30 do 9.30 sati

22. listopada

Državna cesta D208, Gornji Hrašćan u vremenu od 16 do 17 sati