Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

26. rujna

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 11 do 12 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 14.30 do 15 sati

Državna cesta D3, Štefanec - Palovec u vremenu od 21 do 22 sata

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 19.45 do 20.15 sati

 

27. rujna

Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 7.45 do 8.45 sati

Državna cesta D20, Donji Mihaljevec u vremenu od 10 do 11 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15 do 15.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 9 do 9.30 sati

 

28. rujna

Državna cesta D20, Sveti Križ u vremenu od 11 do 12 sati

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12.30 do 13 sati

Državna cesta D227, Banfi u vremenu od 19.45 do 20.15 sati

Državna cesta D209, Šenkovec – Štrukovec u vremenu od 23 do 24 sata

Županijska cesta ZC2005, Selnica u vremenu od 10 do 10.30 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 15.30 do 16 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 11 do 11.30 sati

 

29. rujna

Državna cesta D227, Šenkovec - Lopatinec u vremenu od 18.30 do 19.30 sati

Županijska cesta ZC2009, Macinec u vremenu od 10.30 do 11 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 9 do 9.30 sati

 

30. rujna

Državna cesta D227, Banfi u vremenu od 8 do 8.30 sati

Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 11 do 12 sati

Državna cesta D209, Žiškovec u vremenu od 13.15 do 14.45 sati

Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 18.45 do 20.15 sati

Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 10.15 do 10.45 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati

 

1. listopada

Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 13 do 14 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 20 sati

 

2. listopada

Državna cesta D208, Nedelišće – Gornji Hrašćan u vremenu od 16.30 do 17.30 sati

Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 19.45 do 20.15 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 9.30 do 10 sati