Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

20. lipnja

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 10.30 do 11.30 sati

Državna cesta D208, Gornji Hrašćan u vremenu od 16 do 17 sati

Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 8.15 do 8.45 sati

Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 9.15 do 9.45 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 14.30 do 15 sati

21. lipnja

Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 9.30 do 10 sati

Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 10.15 do 10.45 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati

22. lipnja

Državna cesta D20, Cirkovljan u vremenu od 9 do 10 sati

Državna cesta D208, Nedelišće u vremenu od 18.30 do 19.30 sati

Državna cesta D3, Palovec u vremenu od 18.30 do 19 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

23. lipnja

Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 13.30 do 14.30 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 10.30 do 11 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 18.45 do 19.15 sati

 24. lipnja

Državna cesta D3, Čakovec - Južna zaobilaznica u vremenu od 8.30 do 9.30 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 14 do 14.30 sati

25. lipnja

Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 7.30 do 8.30 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 19 do 19.30 sati

Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 13.30 do 14 sati

26. lipnja

Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 19 do 20 sati

Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 18.30 do 19 sati

Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 16 do 16.30 sati