Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska vršit će nadzor brzine na sljedećim cestama:

 

22. veljače

 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10.30 do 11 sati
 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 16 do 17 sati
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 11.30 do 12 sati
 • Lokalna cesta L20013, Slakovec – Gornji Mihaljevec u vremenu od 9.30 do 10 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 16.30 do 17 sati

23. veljače

 • Državna cesta 2D0, Draškovec u vremenu od 10 do 11 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15.30 do 16 sati
 • Državna cesta D3, Štefanec u vremenu od 18.30 do 19.30 sati
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 10.30 do 11 sati

24. veljače

 • Državna cesta D209, Slemenice u vremenu od 9.30 do 10 sati
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 11 do 11.30 sati
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 11.30 do 12 sati
 • Državna cesta D208, Gornji Hrašćan u vremenu od 13.30 do 14.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 17 do 17.30 sati

25. veljače

 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 12.30 do 13.30 sati
 • Državna cesta D227, Lopatinec u vremenu od 14 do 14.30 satiLokalna cesta L20013
 • Slakovec – Gornji Mihaljevec u vremenu od 10 do 10.30 sati

26. veljače

 • Državna cesta D3, Nedelišće u vremenu od 8.30 do 9.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 12.30 do 13 sati

27. veljače

 • Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 6.30 do 7.30 sati
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 8.30 do 9 sati
 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 13 do 14 sati
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 16 do 16.30 sati