Kultura i prosvjeta 13.09.2020. 08:36. Zadnja izmjena: 13.09.2020. 08:36.

Za početak školske godine

DONJI KRALJEVEC: Pomoć učenicima

I Općina Donji Kraljevec odlučila je olakšati početak školske godine roditeljima učenika. Učenicima osnovnih škola Donji Kraljevec i Hodošan, s 200 kuna po učeniku, sufinancirati će nabavku radnih materijala, a za isti trošak, za učenike srednjih škola sa svojeg područja, biti će izdvojeno 300 kuna po učeniku. Obrasce za sa zahtjevima za sufinanciranje učenici će dobiti u školama.