Kultura i prosvjeta 08.11.2016. 07:40. Zadnja izmjena: 08.11.2016. 07:41.

Friško sa Sjevera

Izložba studentskih radova sa Sveučilišta Sjever u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga

U Muzeju Croata insulanus Grada Preloga u petak, 11.studenog u 18 sati otvara se izložba fotografija studenata Sveučilišta Sjever pod nazivom Friško sa Sjevera. 

O izložbi Friško sa Sjevera

Studij Medijskog dizajna, prvo kao dio Medijskog Sveučilišta, danas 8. javno sveučilište Sveučilište Sjever, djeluje u Koprivnici od 2012. godine školujući u svom programu nove generacije dizajnera suvremenog usmjerenja. Radovi na ovoj izložbi rezultat su trogodišnjeg studija na odsjeku Medijski dizajn studenata završne godine studija. Jedan od dijelova trogodišnjeg studija je i fotografija koja se u dva kolegija temeljno i u više kolegija dijelom podučava. Tokom kolegija Umjetnička i medijska fotografija studenti se bave serijskim i konceptualnim promišljanjem medija fotografije, što se kao rezultat vidi u radovima pokazanim na ovoj izložbi.

Dizajn knjige, brošura i plakata, programa događanja rezultat su rada na kolegijima Promotivni dizajn, Grafičko uređivanje i oblikovanje, Vizualna prezentacija i Kreativni proces. Profesori Medijskog dizajna u trogodišnjem dijelu studija su Igor Kuduz, Iva-Matija Bitanga, Niko Mihaljević, Andro Giunio, Dubravko Kuhta, Simon Bogojević Narath, Mario Tomiša, Toni Franović, Mario Periša, Winton Afrić, Rosana Ratkovčić, Dean Valdec, Petar Miljković, Mato Jurković i drugi. Na izložbi će biti izloženo 60 fotografija, 10 dizajna različitih grafičkih oblikovanja, više video radova, knjiga dramskih tekstova, te scenografskih maketa studenata završne godine studija. Katalog izložbe je oblikovala Monika Matak koja je asistirala i u pripremi izložbe.