Kultura i prosvjeta 22.02.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE UDRUGE ODGOJITELJA KRIJESNICA

Višnjić Jevtić: Nepostojanje mreže predškolskih ustanova tek je jedan od naših problema

Predsjednica Udruge odgojitelja Krijesnica Adrijana Višnjić Jevtić na konferenciji za novinare obavijestila je o aktivnostima Udruge i problemima s kojima se susreće predškolski odgoj. U red dosadašnjih aktivnosti uključuju organizaciju cijelog niza stručnih seminara s temama koje dotiču struku, djecu i roditeljstvo.
Udruga je organizirala seminare na temu Nova kultura odnosa - od poslušnosti do odgovornosti, potom Planiranje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa, Doživljaj stresa kod odgojitelja, Hiperaktivni sanjari, Celijakija i rota virusi, Odgojitelji i zaštita dječjih prava u ustanovama rane i predškolske dobi, Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja i druge. Aktivnosti je bilo i na nacionalnoj razini.
- Među pokretačima smo Sportskih susreta udruga odgojitelja Hrvatske koji se održavaju svake godine. Važno je to da smo fakultetima koji obrazuju odgojitelje slali apel protiv smanjenja kriterija prilikom upisa na fakultete, što je djelomično i uvaženo. Također smo pozvali fakultete da pokrenu sveučilišni studij kako bi i odgojitelji dobili vertikalnu prohodnost u sustavu akademskog obrazovanja. Time smo pridonijeli mogućnosti da se odgojitelji koji već rade nastave obrazovati u akademskoj godini koja teče. Također smo dio radne skupine za izmjene Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, čime su odgojitelji postali partneri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta - istaknula je A. Višnjić Jevtić.
U veljači prošle godine Krijesnica je organizirala sastanak predstavnika MZOS-a, jedinica lokalne samouprave i ravnatelja predškolskih ustanova, kako bi Međimurje prestalo biti jedina županija bez mreže predškolskih ustanova.
- Mrežu propisuje zakon iz 1998. godine, a mi imamo rješenje za koje nije potrebno izdvojiti dodatna financijska sredstva. Osim toga, problem s kojim se susreće predškolski odgoj je nepostojanje sustavnog praćenja stvarnih poteškoća s kojima se roditelji djece svakodnevno susreću. Rješenje je osnivanje Obiteljskog centra kao ustanove preventivnog i savjetodavnog karaktera. Također ne treba izdvajati dodatan novac jer financiranje Centra osigurava Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti - istaknula je Adrijana V. Jevtić.
Na konferenciji za novinare kao treći problem predškolskog odgoja istaknut je nedostatak mobilnih stručnih timova. Kako na području Međimurja djeluje velik broj manjih predškolskih ustanova, osnivanje mobilnih timova olakšalo bi im poštivanje Državnog pedagoškog standarda, a odgojiteljima nesmetan rad. Iz Udruge ističu da bi timove sufinancirale ustanove u stvarnom omjeru stručnjaka koji su im potrebni.
A. Ličanin

Izvor: 2861