Kultura i prosvjeta 11.01.2020. 02:05. Zadnja izmjena: 11.01.2020. 02:05.

Donja Dubrava

Naštimavanje pred odlazak na nastup u domu kulture Zalan

U domu kulture Zalan u Donjoj Dubravi sreli smo tamburaše KUD-a Seljačka sloga Donja Dubrava i Zvonimira Dravca u zadnjim pripremama pred odlazak na nastup. 
- Žice i glasi moraju biti naštimani, tambure zglancane za snimanje, a s osmijehom genemo već od hiže, rekao nam je Zvonimir Dravec.