Kultura i prosvjeta 11.03.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

NATJECANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

HRVATSKI JEZIK
OSNOVNE ŠKOLE
Najbolje M.Kobal i S. Špoljarić
Osnovna škola Podturen bila je 25. veljače domaćin županijskog natjecanja u poznavanju hrvatskog jezika. Sudjelovalo je četrdesetak ponajboljih poznavatelja hrvatskog jezika - učenika sedmih i osmih razreda međimurskih osnovnih škola odabranih na osnovi najboljih rezultata na školskim natjecanjima. Osim škole - domaćina, za organizaciju natjecanja brinulo je povjerenstvo koje su činili članovi Sanja Jerosimić-Puklavec, Tihana Preksavec, Julijana Marđetko i Nataša Kralj te predsjednica Sonja Vršić. Donosimo redoslijed desetak prvoplasiranih učenika.
SEDMI RAZREDI:
1. Martina Kobal (OŠ Draškovec - mentorica Ivana Beti) 2. Marta Horvat (I. OŠ Čakovec - ment. Natalie Plešnar) 3. Lana Vidović (OŠ Kotoriba - ment. Anka Fundak) i Ana Stanković (OŠ Štrigova - ment. Tomica Hlapčić) 4. Đesika Kolarić (I. OŠ Čakovec - mentorica Natalie Plešnar) 5. Karla Mustač (OŠ Sveta Marija - ment. Marta Stella) 6. Josip Šelja (OŠ Prelog - ment. Sanela Beti) 7. Stella Eleonora Soldat (OŠ Nedelišće - ment. Tamara Lajtman-Posavec) 8. Sanja Sović (OŠ Štrigova - ment. Tomica Hlapčić) 9. Veronika Jarni (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu - ment. Katarina Tkalec) i Annabella Ciglar (I. OŠ Čakovec - ment. Julijana Levak) 10. Tatjana Panić (OŠ Selnica - ment. Dubravka Lajtman-Janči) 
OSMI RAZREDI:
1. Sofija Špoljarić (OŠ Goričan - mentorica Snježana Granatir) 2. Iva Ivković (OŠ Hodošan - ment. Mirjana Štrok) i Ines Kečkeš (OŠ Prelog - ment. Snježana Zebec) 3. Paula Pongrac (OŠ Goričan - ment. Snježana Granatir) 4.Monika Gudlin (OŠ Goričan - Snježana Granatir) i Sandra Ružman (OŠ Prelog - ment. Snježana Zebec) 5. Sara Sečan (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu - ment. Ružica Jocić) i Barbara Šimić (OŠ Prelog - ment. Snježana Zebec) 6. Gabrijela Sabol (OŠ Kotoriba - ment. Anka Fundak) 7. Ivana Tarandek (OŠ Mursko Središće - ment. Marija Jambrošić) i Željka Vlah (OŠ Goričan - ment. Snježana Granatir) 8. Matija Marodi (OŠ Goričan - ment. Snježana Granatir) 9. Natali Jagec (OŠ “I.G.Kovačića - ment. Ružica Jocić), Petra Horvatić (OŠ Strahoninec - ment. Dijana Pasarić) i Iva Kedmenec (OŠ Sveta Marija - ment. Marta Stella) 10. Mario Novak (OŠ Strahoninec - ment. Dijana Pasarić) 11. Mario Novak (OŠ Strahoninec - ment. Dijana Pasarić)
SREDNJE ŠKOLE
Županijsko natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika za srednjoškolce također je održano 25. veljače, a sudjelovalo je četrdesetak učenika od prvog do četvrtog razreda čakovečke Gimnazije i preloške Srednje škole. Za odlazak na državni rang natjecanja prvoplasirani učenici trebali bi dobiti i službeni poziv od strane državnog povjerenstva. Za organizaciju natjecanja skrbilo je povjerenstvo u sastavu: Vesna Prepelić-Đuričković, Jagoda Smolek-Grgić, Kata Pervan i Mirjana Vidović te predsjednica Senka Sklepić. Ponajbolji uspjeh postigli su:
PRVI RAZRED:
1. Jelena Pongrac (Gimnazija Čakovec - mentorica Zlatka Grahovec) i Ana-Marija Novak (Gimnazija Čakovec - ment. Ivan Pranjić) 2. Katarina Hamunajec (Gimnazija Čakovec - ment. Barbara Markač - Despinić) 3. Margareta Bali (Gimnazija Čakovec - ment. Zlatka Grahovec) 4. Ivona Blažek (Gimnazija Čakovec - ment. Ivan Pranjić) 5. Kristina Kerovec 6. Klara Božić (obje iz Gimnazije Čakovec - ment. Barbara Markač-Despinić) te Anja Vidović i Valentina Horvat (Gimnazija Čakovec - ment. Ivan Pranjić) 7. Silvija Trstenjak (Gimnazija Čakovec - ment. Zlatka Grahovec) 8. Kristina Hutinec 9. Magdalena Kovač 10. Katarina Košti (sve iz Gimnazije Čakovec - ment. Barbara Markač-Despinić) 11. Tea Čukić (Srednja škola Prelog - ment. Marijan Lazar)  
DRUGI RAZRED:
1. Dominik Zebec 2. Zrinka Jurinić i Ivana Blažinčić 3. Valentina Kavran 4. Tanja Horvat (svi iz Gimnazije Čakovec - mentorica Nada Čatlaić) 5. Tihana Moharić 6. Saša Smrk 7. Veronika Banožić 8. Jelena Vojvoda (svi iz Gimnazije Čakovec - ment. Zdravka Skok)   
TREĆI RAZRED:
1. Jelena Hunjadi (Gimnazija Čakovec - mentorica Nada Čatlaić) i Kristina Gud-lin (Gimnazija Čakovec - mentorica Zdravka Skok) 2. Antonija Medved (Gimnazija Čakovec - ment. Nada Čatlaić) 3. Julija Trstenjak (Gimnazija Čakovec - ment. Zdravka Skok) 4. Marta Jalšovec (Gimnazija Čakovec - ment. Nada Čatlaić) 5. Anita Novak (Gimnazija Čakovec - ment. Nada Čatlaić) 6. Leona Radmanić (Gimnazija Čakovec - ment. Zdravka Skok) i Patricija Pongrac (Srednja škola Prelog - ment. Milorad Sarap) 7. Barbara Smolkovič 8. Karmela Tretnjak (obje iz Gimnazije Čakovec - ment. Nada Čatlaić) 9. Martina Vidović (Gimnazija Čakovec - ment. Zdravka Skok)   
ČETVRTI RAZRED:
1. Hrvoje Tkalec (Gimnazija Čakovec - mentorica Zlatka Grahovec)  2. Aleksandra Granatir (Srednja škola Prelog - ment. Marijan Lazar) 3. Ana Bobić ( Srednja škola Prelog - ment. Marijan Lazar) 4. Luka Slunjski (Gimnazija Čakovec - ment. Zlatka Grahovec) 5. Elma Subašić (Srednja škola Prelog - ment. Marijan Lazar)  
GEOGRAFIJA
OSNOVNE ŠKOLE
Ovogodišnje školsko natjecanje iz geografije na kojem su sudjelovali međimurski osnovci održano je 16. veljače, a sudjelovalo je više od 160 učenika. Svi oni koji su riješili testove s oko 75% i više plasirali su se na županijsko natjecanje. Za organizaciju natjecanja skrbi povjerenstvo koje čine članovi Aleksandra Srnec, Danijela Perenc-Jaušovec, Biljana Forgač, Dunja Novak, Palmina Novak, Maja Krištofić, Sanja Crnčec, Hrvoje Šlezak te predsjednica Silvija Martišek. Na županijsko natjecanje plasirali su se:
PETI RAZREDI:
1. Ivan Lovrek (III.OŠ Čakovec - mentorica Vesna Katuša) 2. Martina Ljubič (OŠ Nedelišće – ment. Sandi Kolenko) 3. Ana Percač i Ivan Nikolai Horvat (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc - Jaušovec) 4. Klaudija Vrbičić (OŠ Sveti Martin na Muri – ment. Maja Radek) 5. Helena Marciuš (OŠ Nedelišće – ment. Sandi Kolenko) i Laura Majer (III.OŠ Čakovec - ment.Vesna Katuša) 6. Marija Močnik (III.OŠ Čakovec - ment.Vesna Katuša), Karlo Pintarić (OŠ Donji Kraljevec - ment.Alen Mudri), Filip Bacinger (OŠ Nedelišće – ment. Sandi Kolenko), Boris Remenar (OŠ Belica – ment. Sanja Crnčec) i Helena Turk (OŠ Prelog - ment.Višnja Čižmešija) 7. Anamarija Goričanec (OŠ Mursko Središće – ment. Marina Drvarić) 8. Hrvoje Novak (III. OŠ Čakovec - ment.Vesna Katuša), Viktorija Habula (OŠ Belica – ment. Sanja Crnčec) i Inka Varga (OŠ Vladimira Nazora iz Pribislavca – ment. Ana Jambrović) 9. Jan Siročić i Marko Kolac (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc - Jaušovec), Lea Crnčec (OŠ I.G.Kovačića iz Svetog Jurja na Bregu – ment. Damira Marušić) i Ivan Krsto Blažinović (II.OŠ Čakovec – ment. Biljana Forgač) 10. Ivan Levačić (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc-Jaušovec), Sven Šprajc (II.OŠ Čakovec – ment. Biljana Forgač), Mateja Novak (OŠ Mursko Središće – ment. Marina Drvarić), Rea Mikulan (OŠ Nedelišće – ment. Sandi Kolenko) i Debora Kanižaj (III.OŠ Čakovec – ment. Vesna Katuša)
ŠESTI RAZREDI:
1. Jakov Skok (OŠ Šenkovec - mentorica Dunja Novak) i Ana Horvat (OŠ Orehovica – ment. Aleksandra Srnec) 2. Laura Plešnar 3. Karlo Štampar 4. Ema Ovčar (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc - Jaušovec) 5. Emil Bermanec (OŠ Prelog - ment.Višnja Čižmešija)
6. Mateja Novak (OŠ Ivanovec – ment. Palmina Novak), Vladimir Skok (OŠ Prelog – ment. Višnja Čižmešija), Lana Hasnaš (OŠ Vladimira Nazora iz Pribislavca – ment. Ana Jambrović) i Iva Ružić (III.OŠ Čakovec – ment. Vesna Katuša) 7. Katja Ovčar (OŠ Domašinec – ment. Ivana Valpatić) i Matija Naranđa (OŠ Prelog – ment. Višnja Čižmešija) 8. Marko Šoštarić (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc - Jaušovec), Lana Zadravec (OŠ Domašinec – ment. Ivana Valpatić) i Simona Marčec (OŠ Mursko Središće – ment. Marina Drvarić) 9. Ines Filipić (OŠ Nedelišće – ment. Sandi Kolenko) 10. Vanja Žvorc (OŠ Prelog - ment.Višnja Čižmešija) i Mia Kozar (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc-Jaušovec) 11. Josipa Golomboš (OŠ Prelog – ment. Višnja Čižmešija), Sara Blažon (OŠ Domašinec – ment. Ivana Valpaltić), Ines Janković i Sanela Nedeljko (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc - Jaušovec)

SEDMI RAZREDI:
1. Lucija Bujanić (OŠ “Tomaša Goričanca” iz Male Subotice – ment. Desanka Bosanac), Fran Jalšovec (II.OŠ Čakovec – ment. Biljana Forgač) i Tea Zadravec (II.OŠ Čakovec – ment. Vesna Katuša) 2. Tonko Sabolčec (OŠ I.G.Kovačića - Svetog Jurja na Bregu – ment. Damira Marušić) i Ena Raonić (III.OŠ Čakovec – ment. Vesna Katuša) 3. Andrea Orehovec (III.OŠ Čakovec – ment. Vesna Katuša) 4. Andrija Dodlek (OŠ Belica – ment. Dejan Levačić) 5. Mateja Horvat (OŠ Belica – ment. Dejan Levačić), Karlo Stojko (OŠ Sv. Martin na Muri – ment. Maja Radek i Patrik Lebar (OŠ “Dr. Vinka Žganca iz Vratišinca - ment. Martina Kuretić) 6. Dominik Pavlic (OŠ Sveta Marija - ment. Ana Lukša) i Luka Meglić (OŠ “Petar Zrinski” iz Šenkovca - ment. Dunja Novak) 7. Karlo Čeh (OŠ Belica – ment. Dejan Levačić), Darko Drvoderić (OŠ “Petar Zrinski” iz Šenkovca - ment. Dunja Novak) i Anamarija Grabar (III.OŠ Čakovec - ment. Vesna Katuša) 8. Stela Pepelko (OŠ Domašinec – ment. Ivana Valpatić) 9. Judita Jelenić (OŠ “Tomaša Goričanca” iz Male Subotice – ment. Desanka Bosanac) i Ivan Merkač - Hudopisk (OŠ Domašinec – ment. Ivana Valpatić) 10. Miljenko Novaković (OŠ Domašinec – ment. Ivana Valpatić), Morena Varga (OŠ Donja Dubrava – ment. Ana Lukša), Hana Laptoš (III.OŠ Čakovec – ment. Vesna Katuša) i Lucija Hoblaj (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu – ment. Damira Marušić).  
OSMI RAZREDI:
1. Ena Makovec (I.OŠ Čakovec - mentorica Danijela Perenc - Jaušovec) 2. Paula Pongrac (OŠ Goričan – ment. Maja Krištofić) 3. Luka Kundih (OŠ “I.G.Kovačića” – ment. Damira Marušić) 4. Alba Elezović i Mario Pajić (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc-Jaušovec) i Filip Cirkvenčić (OŠ “Tomaša Goričanca” – ment. Desanka Bosanac) 5. Tena Turk (III.OŠ Čakovec – ment. Vesna Katuša) 6. Petar Jalušić i Roberto Skoliber (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc-Jaušovec), Kristijan Stunković (OŠ “Petar Zrinski” iz Šenkovca – ment. Dunja Novak), Leonarda Juras (OŠ “Tomaša Goričanca” iz Male Subotice – ment. Desanka Bosanac) i Marta Marciuš (OŠ Nedelišće – ment. Sanja Crnčec) 7. Dina Blažeka (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc-Jaušovec) i Željka Vlah (OŠ Goričan – ment. Maja Krištofić) 8. Josipa Barač (OŠ Goričan – ment. Maja Krištofić) i Kristina Kukolić (OŠ “Dr.Ivana Novaka” iz Macinca – ment. Sandra Gotal) 9. Barbara Furdi (OŠ Domašinec – ment. Ivana Valpatić) 10. Luka Franin (I.OŠ Čakovec – ment. Danijela Perenc - Jaušovec), Kristina Bacinger (OŠ Nedelišće – ment. Sanja Crnčec), Nikola Strahija i Ines Horvat (OŠ Belica – ment. Sanja Crnčec)
 INFORMATIKA
OSNOVNE ŠKOLE
Međimurski osnovci, ponajbolji mladi informatičari 18. su veljače održali svoja školska natjecanja. Prema osvojenim bodovima, za županijsko natjecanje iz informatike, koje će se održati 12. ožujka u OŠ Tomaša Goričanca u Maloj Subotici, pravo sudjelovanja steklo je 57 učenika podijeljenih u 7 kategorija. U organizaciji natjecanja sudjeluju članovi povjerenstva u sastavu: članovi Silvija Micek, Maja Barbić, Nenad Hajdinjak, Josip Šipek, Lidija Matoša, Tanja Oreški te predsjednik Enes Bektešević.
Na županijskom natjecanju sudjelovat će:
PROGRAMSKI JEZIK LOGO - PODSKUPINA I:
1. Miro Krištofić (OŠ Strahoninec - mentorica Vesna Mikulić) 2. Marcel Rob (OŠ Mursko Središće - ment. Nenad Hajdinjak) 3. Dominik Blajda (OŠ Strahoninec - ment. Vesna Mikulić)
PROGRAMSKI JEZIK LOGO - PODSKUPINA II:
1. Anastazija Jezernik 2. Ivica Jezernik (OŠ Podturen - mentorica Nevenka Micek) 2. Matija Bogdan (OŠ Gornji Mihaljevec - ment.Dario Šincek) 4. Đanino Talan i Mario Novak (OŠ Strahoninec - ment. Vesna Mikulić)
PROGRAMSKI JEZIK BASIC - PODSKUPINA I:
1. Nikola Pintarić i Juraj Barlek (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu - mentorica Maja Barbić) 2. Karlo Kovačić (“MIS” Strahoninec - ment. Dejan Drabić) 4. Jasmina Dobranić (OŠ “Petar Zrinski” iz Šenkovca - ment.Tanja Oreški) i Ivan Srnec (III.OŠ Čakovec - ment. Nataša Boj) 5. Stjepan Požgaj (OŠ Belica - ment. Silvija Micek) 6. Nikola Jambrović (OŠ Štrigova - ment. Damir Kovačić) i Nino Cmrečnjak (“MIS” Strahoninec - ment. Dejan Drabić) 7. Patrik Baranašić (OŠ Belica - ment. Silvija Micek), Vinko Moharić (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu - ment. Maja Barbić) i Miro Krištofić (“MIS” Strahoninec - ment. Dejan Drabić) 8. Sven Šenji (“MIS” Strahoninec - ment. Dejan Drabić) 9. Jelena Polgar (OŠ Orehovica - ment. Tanja Oreški) i Nikša Vojvoda (III. OŠ Čakovec - ment. Nataša Boj) 10. Borna Bilas (OŠ Mursko Središće - ment. Nenad Hajdinjak) 11. Dominik Toma (“MIS” Strahoninec - ment. Dejan Drabić) 12. Dominik Toma (“MIS” Strahoninec - ment. Dejan Drabić) 13. Emil Bermanec (OŠ Prelog - ment. Zdravko Crnković) 14. Livio Benčik (I.OŠ Čakovec - ment. Ivana Ružić), Petar Strbad, Vito Radiković, Vito Žbulj i Andreas Herman (svi iz III. OŠ Čakovec - ment. Nataša Boj), Benjamin Mihoci (OŠ Prelog - ment. Zdravko Crnković) te Joana Šparavec (OŠ “Petar Zrinski” iz Šenkovca - ment. Tanja Oreški) 15. Ivana Branović (OŠ Orehovica - ment. Tanja Oreški) 16. Michelle Mesarić (OŠ “Petar Zrinski” iz Šenkovca - ment. Tanja Oreški), David Kundih (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu - ment. Maja Barbić), Jakov Glavina i Matija Naranđa (OŠ Prelog - ment. Zdravko Crnković) 17. Petar Škvorc (OŠ “Dr. Vinka Žganca” iz Vratišinca - ment. Zlatko Okreša) 18. Petar Fuš (OŠ Kotoriba - ment. Karmen Somi)
PODSKUPINA II:
1. Filip Kralj (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu - mentorica Maja Barbić) 2. Karlo Čeh (OŠ Belica - ment. Silvija Micek) 3. Marin Polgar (OŠ Orehovica - ment. Tanja Oreški) 4. Marko Posavec (OŠ “Dr. Vinka Žganca” iz Vratišinca - ment. Zlatko Okreša) i Sanja Horvat (OŠ Belica - ment. Silvija Micek) 5.Matija Bogdan (OŠ Gornji Mihaljevec - ment. Dario Šincek) 6. Filip Ptiček (OŠ Kotoriba - ment. Karmen Somi)
C++ :
1. Tonko Sabolčec (OŠ “I.G.Kovačića” iz Svetog Jurja na Bregu - ment. Maja Barbić)
PASCAL :
1. Marin Drabić (“MIS” Strahoninec - ment. Dejan Drabić)
SMOTRA RADOVA:
1. “Super Ball” - uč. Livio Benčik (I. OŠ Čakovec - ment. Ivana Ružić) 2. “Tamnica” - igra u Qbasicu - uč. Benjamin Mihoci (OŠ Prelog - ment. Zdravko Crnković) 3. “Školski imenik u MS Excel - u - uč. Matija Vlahek, Matija Smolek i Dominik Žganec (OŠ Hodošan - ment. Matija Varga) 4. “Baza podataka u Accesuu - u - uč. Karlo Pađan (OŠ Hodošan - ment. Matija Varga) 5. “Izrada Web stranice za ekstremne sportove” - uč. Matija Košak, Luka Oreški i Danijel Višnjić (OŠ Hodošan - ment. Matija Varga)
NASTAVLJA SE

Izvor: 2863