Kultura i prosvjeta 05.04.2019. 13:13. Zadnja izmjena: 05.04.2019. 13:14.

POU Čakovec

Njegovatelji, šivači i obućari završili obrazovanje

Tijekom ove godine u sklopu financiranja obrazovanja za nezaposlene osobe od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Čakovec, 27  polaznika uspješno je završilo programe osposobljavanja. Polaznici su uspješno položili ispit te su im uručena uvjerenja. Njegovatelji su teoretski dio i vježbe odslušali u Učilištu, a praktičnu nastavu odradili su u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec, Domu Novinščak te Domu Japa Štrigova i Mursko Središće. Dio polaznika je odmah nakon programa pronašao zaposlenje. Šivačice su nakon teoretskog dijela praksu odrađivale u Socijalnoj zadruzi Humana nova te su se nakon uspješno završenog programa neke i zaposlile.

Osposobljavanje za poslove izrade obuće završilo je 7 polaznica koje su praktičnu nastavo obavljale u poduzeću Jelen professional d.o.o. Uspješno položenim završnim ispitom također su pronašle zaposlenje. Stručni predavači i odlično organizirana praktična nastava u ustanovama i poduzećima dokaz su da stručna i osposobljena radna snaga može konkurirati na tržištu rada i pronaći željeni posao. Pučko otvoreno učilište Čakovec dokazalo je da su programi koje provodi usmjereni na polaznike i individualnim pristupom polaznicima dolazi do željenog uspjeha.