Kultura i prosvjeta 19.05.2018. 07:46. Zadnja izmjena: 19.05.2018. 07:46.

Skupština

Ogranak Matice hrvatske Čakovec: Pranjiću povjeren još jedan mandat

Ogranak Matice hrvatske Čakovec početkom svibnja održao je izbornu skupštinu na kojoj su podnesena izvješća o radu i o financijskom poslovanju u minuloj godini, a nakon izbora predsjednika, dopredsjednika, tajnika te članova predsjedništva i nadzornog odbora, prihvaćeni su i program rada i financijski plan za 2018. godinu. Predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu i u idućem mandatu bit će Ivan Pranjić, dopredsjednik će biti Krunoslav Mikulan, dok tajnik također ostaje isti, Tomo Blažeka. Za članove Predsjedništva Ogranka izabrani su Josip Bajuk, Đuro Bel, Danijel Ciglarić, Nada Čatlaić, Tomislav Gregur, Predrag Kočila, Pavao Jurinec, Darinka Kiš Novak, Đuro Ružić, Karlo Vuković, Vera Zemunić i Željko Železnjak.

Ove godine već je tiskana knjiga pjesama Danijela Kralja, a u nakladničkom planu za 2018. još je knjiga pjesama Međimurski blues Ane Horvat, Aforizmi Đure Bela i Međimurci u svjetskim ratovima Josipa Črepa. Tiskat će se i knjiga pjesama Davorke Križaj Kapljić te Tine Čatlaić, putopisi Blaženke Križan, knjiga Međimurski pavlini Marijane Korunek, Hrvatski kajkavski kolendar za 2019. i Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Međimurska događanja 1918. – 1919. godine. Osim izdavanja novih knjiga i u ovoj godini Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu prigodnim događanjima obilježit će Mjesec hrvatske knjige i značajnije obljetnice bitne za Međimursku županiju, održavat će tribine, surađivati s drugim udrugama i Ograncima Matice hrvatske te aktivno raditi na osnaživanju kulture našega kraja.