Kultura i prosvjeta 15.02.2020. 08:32. Zadnja izmjena: 15.02.2020. 08:32.

Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu

Predstavljen zbornik Skrb za duh nacije

U Ogranku Matice hrvatske u Čakovcu predstavljen je zbornik znanstvenih radova posvećenih povijesti nakladništva Matice pod naslovom „Skrb za duh nacije”, koji su uredili njan predsjednik akademik Stjepan Damjanović i Damir Barbarić, prof. dr.sc., istaknuti filozof. Matica hrvatska je proslavcljajući 2017. godine svoju 175 obljetnicu posebnu pažnju posvetila svojoj respektabilnoj izdavačkoj djelatnosti, rekao je u uvodu Damjanović.

Tome su posvećena dva znanstvena skupa pod nazivom „Uloga Matičina nakladništva u oblikovanju hrvatskoga duhovno-kulturnog identiteta”, onom održanom u križevačkom Ogranku tema mu je bila nakladništvo iz oblasti prirodoslovlja i tehničke kulture. Drugi je održan u središnjici u Zagrebu, izlaganja tu nisu bila područno usmjerena već su se izlagači u njima ograničili na poticaje daljnjim istraživanjima. Dio tih izlaganja sabran je u ovom zborniku objavljenom 2019 godine, rekao je Damjanović. Nastojali smo da rekapitulacijom povijesnog pregleda Matičine nakladničke djelatnosti još jednom podvučemo da razumijemo da je ona u prvom redu kulturna institucija koja njeguje bitne aspekte duha nacije, te utoliko naglasiti važnost tog humanističkog aspekta u doba današnje izrazite dominacije znanosti i tehnologije, rekao je Barbarić.