Kultura i prosvjeta 27.10.2020. 10:50. Zadnja izmjena: 27.10.2020. 10:51.

Video izložba

Slikarska umjetnička djela nastala od ruke Kristine Gite Kavran

Video izložba slikarskih umjetničkih djela kroz priču: NEPREDVIDLJIVO PREDVIDLJIVI UNIVERZUM TIHOG SVIJETA U NAŠOJ SVIJESTI

  • Slikarska umjetnička djela nastala od ruke Kristine Gite Kavran

Autorica virtualne izložbe: Kristina Gita Kavran

Redatelj: Kristina Gita Kavran

Kamera i montaža: Žan Novosel

Lokacija snimanja: svečana dvorana Muzeja Međimurja, Trg Republike 5

Opus slikarskih umjetničkih djela koji sam prezentirala u videu početak je mojeg rada. Djela su nastala kombinacijom različitih metoda i stilova, moja prva prezentacija koja je nastajala godinu dana i broji 80 slikarskih djela.

To nije jedna obična izložba, već je to i određen performans koji se u Hrvatskoj na ovakav način pojavljuje prvi puta.

  • Slike bilježe moja stanja i moja slikarska propitivanja u traženju pravoga izraza samog života i ljubavi.

Jedan od ciljeva ovog jednogodišnjeg istraživanja i stvaranja je želja da se od prodaje slikarskih djela kupe zvučni didaktički elementi za rad s djecom koji su nužno potrebni da bi se rad s djecom digao na razinu više te tako obogatio njihov razvoj.

Link sa video promocijom bit će dostupan na youtube kanalu: Art, music and thoughts by Kristina Gita Kavran  30.10.2020. nakon 18 sati