Kultura i prosvjeta 06.07.2020. 07:58. Zadnja izmjena: 06.07.2020. 07:58.

Mladi izumitelji

STEM Centar: Udahnuli život klasičnoj društvenoj igri

Projekt mladih polaznika STEM Centra Robotska operacija pretvara klasičnu društvenu igru Operation u novu interaktivnu igru povezanu na internet je izrađen u sklopu edukativnog tečaja Internet stvari i web koji udruga Međimurski informatički klub (MIK) provodi u sklopu projekta STEM Centar.

Igra mlade zaljubljenike u robote podučava motoričkim vještinama potrebnim za operaciju robota te ispituje njihovu smirenost i strpljenje, a kao dodatak društvenoj igri izrađena je i mobilna aplikacija putem koje se upravlja igrom.

Putem mobilne aplikacije igrači pokreću igru kojoj je cilj izvaditi dijelove iz robota pomoću metalne pincete, bez doticanja otvora na robotu koji su obloženi aluminijskom folijom. Kada igrač dotakne ploču igre, zatvara se strujni krug i igra javlja da operacija nije uspjela.

Projekt su izradili polaznici STEM Centra Mateo Turk i Danijel Hodić uz mentora Viktora Lazara.