Pod međimurskim nebom 16.07.2018. 09:30. Zadnja izmjena: 16.07.2018. 09:30.

S Vijeća

Načelniku i zamjeniku Općine Sveti Juraj na Bregu veći koeficijent

Promijenjena je i odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu. Osnovica je s 4.100 kuna povišena na 4.700 kuna, pa će se po toj osnovici bruto plaća načelnika obračunavati množenjem s koeficijentom 2,2, a za zamjenika s 1,5.