Najavljujemo 12.11.2018. 13:41. Zadnja izmjena: 12.11.2018. 14:39.

EKO Međimurje

Natječaj za donacije - poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju

Budući da se bliži vrijeme blagdana i darivanja EKO MEĐIMURJE d.d. želi pomoći projekte s područja Međimurske županije koji su usmjereni na brigu i poboljšanje života djece te koji će u konačnici izmamiti osmijeh na dječja lica i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. 


EKO MEĐIMURJE d.d. raspisuje natječaj za donacije za 2018. godinu. 
Projekti za koje se traži donacija, moraju za cilj imati poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju, a kriteriji za odabir su slijdeći: 

 • USREDOTOČENOST NA DJECU
 • VAŽNOST ZA LOKALNU ZAJEDNICU
 • KVALITETA I ORGINALNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA 

Uvjeti i pravila sudjelovanja: 

 • sudionik mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
 • sudionik mora biti neprofitna organizacija ili ustanova
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji je dostupan na web stranici www.eko.hr
 • uz prijavu je potrebno priložiti izvod o registraciji pravne osobe i financijsku razradu projekta koji se prijavljuje
 • nepotpuno ispunjena prijava neće se razmatrati
 • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u roku od 6 mjeseci
 • prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja

Natječaj je otvoren do 10. prosinca 2018. godine.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se razmatrati. 

Prijave se primaju elektronskim putem na e-mail adresu: donacije@eko.hr ili poštom na adresu: EKO MEĐIMURJE d.d. s naznakom: natječaj za donaciju Braće radoć 37, 40000 Čakovec

Rezultati natječaja bit će objavljeni putem medija i na web stranici EKO MEĐIMURJA d.d. www.eko.hr, a predlagatelji odabranog projekta bit će obavješteni pisanim putem. Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se na e-mail: donacije@eko.hr

Izvor: 3316