Najavljujemo 16.09.2019. 11:58. Zadnja izmjena: 16.09.2019. 12:01.

U Strahonincu u četvrtak, 19. rujna

Nobilis poziva na tribinu o održivom gospodarenju otpadom

Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis, kao pružatelj usluge organizacije i održavanja javnih tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera“ kojeg provodi Grad Čakovec u partnerstvu s općinama Malom Suboticom, Strahonincem i Štrigovom organizira javnu tribinu u društvenome domu u Strahononcu, u četvrtak 19. rujna u 18 sati.

Na tribini će biti obuhvaćene sljedeće teme: sprečavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno prikupljanje otpada, ponovna upotreba predmeta i kompostiranje dok će o tim temama govoriti stručnjaci iz tog područja Ana Bajsić Mavrin iz ZEO Nobilis-a i rukovoditelj sektora gospodarenja otpadom Saša Avirović iz gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM d.o.o..