Najavljujemo 05.10.2020. 14:12. Zadnja izmjena: 05.10.2020. 14:30.

Virtualna radionica

Udruga MIS organizira besplatnu online radionicu Dodaj C

U sklopu inicijative Meet and Code te povodom Europskog tjedna programiranja 2020. udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS) organizira besplatni online događaj Dodaj C koja će se održati 7.10.2020. u terminu od 19:00 do 20:30 sati.

Virtualna učionica kroz koju će putem video radionice osnovnoškolska djeca napraviti svoje prve korake u učenju programskog jezika C++. 

Pojasniti ćemo kako instalirati programski alat CodeBlocks s uključenim C++ kompilerom. Izraditi ćemo video materijale će uvesti djecu u osnove programskog jezika C++, tipove podataka, osnovne naredbe za ulaz i izlaz, matematičke i relacijske operatore te naredbu selekcije. Kroz nekoliko primjera proanalizirati će se dolazak do rješenja najosnovnijih analitičko-logičkih instrukcija (naredbi).

Svi zainteresirani će korištenjem ovih materijala moći izrađivati svoje prve programe u jednom od najraširenijih programskih jezika – C++.
Radionica će se izvoditi „online“, tj. putem Microsoft Teams platforme i biti će otvorenog tipa.

Više informacija potražite na linku ovdje.