Pozornica 08.04.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

MAČKOVEC: Krenuli i tamburaši

Redovitu godišnju skupštinu 20. ožujka održao je KUD Mačkovec. Izvješće o radu za 2009. godinu podnio je tajnik Ivan Ujlaki, uz napomenu da je godina bila teška, ali su zacrtani planovi realizirani. Na  čelu s predsjednikom Vladimirom Jamborom, Upravni se odbor sastao 18 puta, a 8 puta sastao se Organizacijski odbor 15. županijske smotre tamburaša. Najvažniji događaj u prošloj godini bio je formiranje tamburaške sekcije KUD-a koja je uz pomoć Saše Kovačića i Davora Topleka uvježbala dvije melodije s kojima su nastupili na 15. smotri tamburaša. Održana je smotra tamburaša, a KUD je nastupio i u Švicarskoj na poziv društva Međimuraca iz Švicarske. Najmlađi članovi KUD-a uspješno su nastupili i na smotri Male međimurske popevke u Sv. Martinu na Muri.
U 2010. godini  planirano je: uključiti se u sve akcije koje organizira MO Mačkovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti Čakovec i županijska zajednica KUD-ova Međimurja. Predviđena je i nabava opreme za rad svih sekcija KUD-a, kao i omasovljenje Društva novim članovima. (r)

Izvor: 2867