Svakodnevica 12.06.2020. 09:30. Zadnja izmjena: 12.06.2020. 09:33.

Slijepo crijevo

Kotoriba: Ponos Međimurja opasan po život

Prije točno 160 godina u pogon je stavljen veliki ponos malog Međimurja - željeznička pruga u Kotoribi.

Iako su radišni Međimurci naučili kompenzirati maćehinski odnos države prema Međimurju, potencijalna životna opasnost za putnike prisutna je duži niz godina. Iz tih je razloga pruga pregledana te su uočeni mnogi problemi kao što je nedostatak vijaka koji učvršćuju prugu, neučvršćene i odvijene matice, nedostatak zaštitnih vibro podložaka te polomljeni drveni pragovi prekriveni kamenjem koji ne mogu više vršiti svoju funkciju. 

Više o tome u novom broju lista Međimurje od 8. lipnja.

Povratak na naslovnicu