Svakodnevica 18.01.2016. 12:59. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:30.

Sudjelovalo više od 200 kajakaša i kanuista

Zimski spust: Naše rijeke, naše blago!

Više od 200 kajakaša i kanuista odazvalo se na Zimski spust za očuvanje rijeke Drave, koji je u organizaciji Rafting kluba Matis i udruga ZEUS i WWF Adrije, održan u subotu. Poruka sudionika bila jeda građani žele očuvanu rijeku Dravu, jedno od najvećih prirodnih blaga ove regije.

Mura, Drava i Dunav tvore 700 kilometara dug zeleni pojas koji povezuje gotovo milijun hektara jednog od najvažnijih europskih riječnih područja. Poznat kao Europska Amazona, kako su u ime organizatora upozorili Nikola Želimorski i Branka Španiček, ovaj budući UNESCO-v Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u posljednje vrijeme sve je više na udaru zbog izgradnje kamenih obaloutvrda, regulacije i izgradnje hidroelektrana.

Na Zimskom spustu sudjelovali su kajakaši i rafteri iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske. Veslalo se starim tokom rijeke Drave do Donje Dubrave, gdje je održana izložba fotografija Gorana Šafareka.