Svijet oko nas 19.09.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 15.04.2016. 10:33.

Javna ustanova "Međimurska priroda"

Financijska pomoć međimurskim studentima

Županijska Javna ustanova „Međimurska priroda“, financijski će pomoći izradu završnih radova međimurskim studentima koji za temu svog rada, bez obzira radi li se o preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom ili stručnom studiju, odaberu onu vezanu uz prirodu Međimurja. Rok do kojeg zainteresirani moraju poslati prijedloge svojih tema je 15. listopad. Prilikom odabira rada za sufinanciranje Međimurska priroda će formirati komisiju koja će predložiti 2 rada.
U obzir će se uzimati relevantnost teme za zaštitu prirode Međimurja.
Predviđeni iznos sufinanciranja izrade rada je 1.500 kuna po radu, a on treba biti obranjen najkasnije do listopada 2014. godine.

Izvor: 3047