Svijet oko nas 17.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 02.01.2017. 14:47.

Ekološka osviještenost

Zaštita vode od zagađenja

Podzemna je voda svakako naš najveći izvor vode za piće, za upotrebu u domaćinstvima, industriji i poljoprivredi. Mnoge naše aktivnosti djeluju preko podzemne vodu.

Mogući izvori zagađenja podzemnih voda su: deponije otpada; različiti podzemni spremnici, posipanje ulica solju, industrijski otpad, kemikalije i otpad u poljoprivredi, zagađenje površinske vode (poglavito iz tvornica i klaonica) te opasan kućni otpad i prevelika upotreba vode u domaćinstvima.

Uzmimo za primjer mesnu i mliječnu industriju: životinje na farmama dnevno "proizvedu" ogromne količine urina i izmeta - čak 23 kilograma po kravi. Amonijak i nitrati iz izmeta prodiru u tlo i time zagađuju podzemne vode, rijeke i bunare.

Životinje na farmama su ogromni potrošači vode. Ako to pogledamo sa stajališta prehrane, mesožderi/ke zbog mesne hrane potroše čak 15000 litara vode dnevno, vegetarijanci potroše 5000 litara dnevno, a vegani/ke (osobe koje se hrane i upotrebljavaju isključivo neživotinjske proizvode) samo 1150 litara dnevno.

Što možete učiniti u zaštiti podzemnih voda? Kontrolirajte opasne tvari u vašem domu - razumno rukujte opasnim proizvodima - učite o podzemnim vodama i opasnostima njihovog mogućeg zagađenja.

Zaštita šume - kako zaštititi šume

Izvor: 2347